Ép testben épül a lélek

A piarista gimnáziumot végzett pedagógus 1994-ben került az igazgatói székbe. Gitározik, motorozik, sportol. Annak idején profi kosárlabdázóként került Dombóvárra.
A Szent Orsolya rendé volt az  iskola a proletárdiktatúra előtt, amelyben ma az Apáczai Csere János Gimnázium működik. A rendszerváltást követően megkezdődtek a tárgyalások az állam, a dombóvári önkormányzat és a katolikus egyház között, a hogyan továbbról. Ennek eredményeként egy kisebb iskola – a Gárdonyi – került az orsolyitákhoz, és központi keretből kaptak úgynevezett funkció kiváltási összeget, ami részben a várost, részben az egyházat illette. Néhány évig a pécsi püspökség volt a fenntartó, de lassacskán anyagilag is megerősödött a győri központú szerzetesrend, s ma már a tulajdonosi és a működtetői feladatokat is ellátja.

Magyarországra az 1600-as évek végén érkeztek a Szent Orsolya tanító rend nővérei. Jelenleg Győrben és Egerben van kollégiumuk, Dombóváron iskolájuk, és több városban olyan oktatási intézményük, melynek fenntartói jogát nem ők gyakorolják. A nővérek évi 10-15 millió forinttal támogatják a dombóvári iskolát. Az intézmény emellett pályázati pénzekből is fejleszt. Építettek ebédlőt, tornatermet, rendbe tették a vizesblokkokat, korszerűsítették a fűtést. A nyáron a homlokzat-felújítás következik. Az igazgató a tornateremre a legbüszkébb. Az iskolában ugyanis emelt óraszámban tanítják a testnevelést. Ennek részeként úszást is oktatnak a városi tanuszodában, a másodikosoknak és harmadikosoknak, heti két órában.

A sportnál csak egyvalami fontosabb: az erkölcsi nevelés. Illúzió azt hinni – mondja Kerényi Zsolt -, hogy azért adják a szülők a Gárdonyiba a gyereküket, mert buzgó katolikusok. Vannak ilyenek is, ám a többség egyszerűen jó iskolát keres. És az egyház is ebből indul ki. Az oktatásért felelős püspököt, Pápai Lajost idézi az igazgató: Elsősorban jó iskolát kell csinálni. Aztán Jelenits István piarista pap tanártól citál egy mondatot: Azzal nevelünk, amik mi vagyunk. Vagyis: a példaadásnál nincs jobb tanítási módszer. Nem rúgok be minden este, nem verem a gyerekeimet, nem csalom meg a feleségemet. Kerényi Zsolt szerint itt kezdődik az erkölcsös életvitel. S ha van nyitottság, fokozatosan megjön a kedv a világnézeti áthangolódáshoz. Nem lettek egyik napról a másikra templomba járók a volt állami iskola tanárai sem, de már a többségük hitgyakorló; voltak, akik felnőttként keresztelkedtek meg.

Még egy specialitása van a dombóvári katolikus iskolának: a zenei oktatás. Az ide járó 242 gyerekből 110 tanul valamilyen hangszeren játszani. Szinte minden nyolcadikos továbbtanul. Kétharmaduk helyi középiskolába jelentkezik – általában az Illyésbe vagy az Apáczaiba – egyharmad részük pedig egyházi középiskolába megy Pécsre vagy Kaposvárra. Minden tanév végén megjelentetnek egy évkönyvet, melyben az események és osztályképek mellett azt is közzéteszik, hogy melyik végzős hova nyert felvételt.