Élő kövek, lelki ház

 A találkozó célja, hogy megerősödjünk Istenbe vetett hitünkben és Krisztus egyházához való elkötelezettségünkben – fogalmazta meg Ternyák Csaba érsek. Ennek megfelelően került sor a különféle programokra. A délelőtt a regisztrációt követően zsolozsmával kezdődött, melyet a főpásztor vezetett. Ezt követően három tanítás, előadás következett az első Péter-levélből vett mottó jegyében: élő kövek, lelki ház. Dolhai Lajos, a hittudományi főiskola rektora egyházképünk megújításának szükségességéről beszélt. Kiemelte, hogy a II. vatikáni zsinat után továbbra is tudatosítani kell a hívekben, hogy az egyház mi vagyunk, akik megkeresztelkedtünk és hiszünk Jézus Krisztusban. Éppen ezért a keresztény ember nem elégedhet meg azzal, hogy csak élvezi az egyházhoz való tartozás áldásait, hanem kötelességének kell éreznie, hogy osztozzék az egyház életében és gondjaiban. Rámutatott: az egyház különbözik minden más közösségtől: „Szent titkok hordozója, amelyek Jézus Krisztussal való kapcsolatából erednek.” Végül a résztvevőket arra buzdította: szeressük az egyházat, ragaszkodjunk hozzá, még akkor is, ha egyházunkban időnként bűnökkel és emberi gyarlóságokkal találkozunk. Linczenbold Levente teológiai tanár, polgári plébános a képviselő-testületi tagokról mint élő kövekről beszélt. A legutolsó egyházmegyei zsinat gondolatával mondott köszönetet mindazoknak, akik hűségesek maradtak Krisztushoz. Kiemelte, hogy most az egész egyházmegye lelki megújítása van a testületi tagokra bízva, de nem kell félni, mert Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében gyöngék. A II. vatikáni zsinat új egyházképe alapján a testületi tagok szolgálatot vállalnak. Segítői, tanácsadói a plébánosnak, de nem felettes szerv, nem döntéshozók. „Hídverők” a pap és a hívek között. Fontos, hogy elkötelezett, az egyházközség életében tevékenyen részt vevő emberekből álljon a testület, akik különféle területeken segíthetik a közösség életét, különösen világi dolgokban. Csizmadia István teológiai tanár, mezőkövesdi plébános az egyházról mint liturgikus közösségről beszélt. Kiemelte, hogy a liturgia nemcsak egy megrendezett szertartás, hanem Isten és ember találkozásának különleges alkalma is. A liturgiában éljük meg, hogy Istenhez tartozunk. A délelőtt ünnepi szentmisével folytatódott, amelyben Ternyák Csaba érsek Szent Józsefről, az igaz emberről beszélt. Igaz ember volt, mert nem a saját elhatározása, hanem Isten akarata szerint cselekedett. Hű és okos szolgaként atyai gonddal őrizte Jézust. „Ma egyházában él tovább. Ma a papok és legközelebbi munkatársaik, a képviselő-testületek tagjai kapták a feladatot, hogy atyai gonddal őrizzék a plébániai közösséget, Istennek egy-egy településen élő híveit.” Ma sem a hűség nélküli okosság, sem az okosság nélküli hűség nem elegendő – fogalmazta meg Ternyák érsek. A megújított képviselő-testületeket arra kérte, hogy önzetlenül és egységben végezzék szolgálatukat. Segítsék a lelkipásztorokat a plébániák vezetésében, különösen a szervezési és anyagi felelősség megosztásában. A plébániának missziós feladata is van. „A képviselő-testületi tagok abban tudnak legtöbbet segíteni, ha példájukkal és szavukkal az egyházközséghez csak lazán kapcsolódó híveket minden szeretetükkel és leleményükkel segítik bevonni annak élő vérkeringésébe.” A találkozó délutáni programja rövid orgonakoncerttel kezdődött Urbán Péter, a bazilika karnagya közreműködésével, majd rövid tanúságtételek következtek képviselőtestületi tagok részéről. A program májusi litániával fejeződött be.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .