Róma-Vatikán-Itália

A fehérorosz elnökkel folytatott beszélgetésen megvitatták a hit és az értelem közötti kapcsolatra, a felekezetközi és az interkulturális párbeszédre vonatkozó kérdéseket. Érintették továbbá a béke előmozdításához, az emberiség hiteles haladásához kötődő nemzetközi témákat, valamint az ország egyes belső problémáit. Megtárgyalták a fehéroroszországi katolikus egyházat érintő kérdéseket és a két fél közötti szorosabb együttműködés távlatait. Végül méltányolták a békés együttélést, amely a katolikus és ortodox közösséggel, valamint a más felekezetekkel fenntartott kapcsolatokat jellemzi Fehéroroszországban. – A tízmilliós országban másfél millió a katolikusok száma.

A pápa látogatása a földrengés helyén

Április 28-án XVI. Benedek pápa ellátogatott az április 6-án földrengéstől teljesen elpusztított közép-olasz település, Onna térségébe. A katasztrófa csaknem 300 áldozatot követelt, és jelentős anyagi károkat okozott az épületekben.
A Szentatya csodálattal adózott az abruzzói lakosság bátor, méltóságteljes és hittel teli magatartásának, amellyel szembenézett ezzel a nehéz megpróbáltatással. „Szerény jelenlétem köztetek kézzel fogható jele kíván lenni annak a ténynek, hogy a keresztre feszített Úr él és velünk van. Valóban feltámadt, nem felejt el és nem hagy sorsotokra benneteket.” A halottaikat siratókhoz a vigasz szavaival fordult: szeretteik élnek Istenben, és a bátorság és a remény tanúságtételét várják el tőlük.

Onna sátorvárosát elhagyva a pápa Aquila collemaggiói bazilikáját kereste fel, ahol lerótta tiszteletét V. Celesztin pápa urnája előtt. XVI. Benedek ezután a város romba dőlt diákszállása előtt találkozott tizenkét fiatallal. A coppitói pénzügyőrségi laktanya előtti térségen pedig a lakosságot és a mentésben részt vevő személyeket köszöntötte. Mindnyájuknak elismerését fejezte ki az összehangolt munkáért, amellyel hatékonyan segítik a sátorvárosok lakóit. A polgári közösség végezzen komoly lelkiismeretvizsgálatot, hogy mindig felelősséggel teljesítse feladatát. Így a megsebzett sas, L’Aquila ismét repülni fog! – mondta XVI. Benedek pápa.

Joseph Ratzinger „A lelkiismeret dicsérete”

Az olasz könyvesboltokban április 28-tól kapható a kötet, amely összegyűjti Ratzinger bíboros állásfoglalását a lelkiismeret elsőbbségéről. Az 1990 és 2000 között született írások Szókratész, Platón, Szent Ágoston, az egyházatyák és John Henry Newman bíboros gondolataiból merítenek a hit, az igazság és a lelkiismeret összefüggésében.

A történelmi Magyarország felbomlása – Konferencia Rómában

Az olaszországi egyetemek közti Hungarológiai Központ, amelynek igazgatója Francesco Guida professzor, A történelmi Magyarország felbomlása címmel kétnapos konferenciát rendezett április 27-28-án. Az előadások közül kiemelkedik Amedeo Di Francesco, a nápolyi egyetem professzorának Magyarország és Ady Endre próféciái című felszólalása, valamint Bruno Ventavoli, a torinói egyetem tanárának A bolsevik Márai című hozzászólása.
A kétnapos konferencia Gilberto Martinelli Guido Romanelli budapesti missziója című dokumentumfilmjével zárult. Arról az olasz tisztről szól a film, aki a Tanácsköztársaság idején humanitárius tevékenységet folytatott az éhező budapestiek megsegítéséért.

Az új influenza idején

Vasárnapi úrangyala imádsága előtt XVI. Benedek pápa együttérzéséről biztosította a mexikói influenzajárvány áldozatainak hozzátartozóit. A mexikói karitász országos felvilágosító munkát végez a részben írástudatlan szegény nép körében a vírus veszélyeiről. Ez azt is jelenti, hogy küzdenek az esetleges pánik ellen. A San Luis Potos-i egyházmegyében pedig megtiltották a gyóntatószékek használatát, amíg tart a járvány, a gyónást lehetőség szerint a szabadban kell végezni.
A lelkipásztorok természetesen felkeresik és szentségekkel erősítik meg a betegeket, de védőálarccal előzik meg a kór terjedését.

„Az emberi jogok Istenben gyökereznek”

A Pápai Társadalomtudományi Akadémia plenáris ülésének tagjait fogadta május 4-én XVI. Benedek pápa, aki hangsúlyozta: az egyház mindig is osztotta azt a véleményt, hogy az alapvető jogok egyetemes elismerésére van szükség, mert azok az ember természetének szerves részét képezik. Krisztus üzenete megmutatja, hogy mindenki – függetlenül társadalmi és kulturális körülményeitől – természetéből fakadóan megérdemli a szabadságot. Az emberi jogok nem hitigazságok, de további megerősítést nyernek a hitből. A természetjog egyetemes útmutató, amely mindenki által elismerhető. Ez alapján minden ember kölcsönösen megértheti és szeretheti egymást. Az emberi jogok végső fokon Istenben gyökereznek, aki minden személyt intelligenciával és szabadsággal teremtett. Ha ezt a szilárd etikai és politikai alapot figyelmen kívül hagyjuk, az emberi jogok törékennyé válnak, mivel elvesztik erős alapjukat.

Beszéde végén a Szentatya utalt a jelenlegi szociális problémákra. Kiemelte a kirívó ellentétet az egyenlő jogok hirdetése és az ezek elnyeréséhez szükséges hozzáférés egyenlőtlensége között.

Kirill pátriárka Rómába megy?

A Szent Péter-bazilikától néhány száz méterre lévő orosz ortodox Szent Katalin-templom felszentelése május 24-én lesz. Megfigyelők nem tartják lehetetlennek, hogy a szentelést I. Kirill pátriárka végzi, mivel 2007-ben az altemplomot ő szentelte fel.

Turizmus és lelkipásztori gondozás

A lelkipásztori gondozás és a turizmus kapcsolatáról tartottak konferenciát április utolsó napjaiban a Vatikánban az Elvándorlók és Úton levők Pápai Tanácsának szervezésében, melyre több mint húsz európai országból érkeztek résztvevők. A tanácskozás témájára és időpontjára az éppen negyven éve, 1969. április 30-án kibocsátott Peregrinans in terra című általános direktórium adott alkalmat. Ez az egyház első dokumentuma az egyre növekvő idegenforgalommal kapcsolatban, ami a második világháború után egy társadalmi elit kiváltságából tömegjelenséggé vált. A konferencia eredményeit egységes dokumentumban teszik közzé.

A kolumbiai elnök a  Szentatyánál

Alvaro Uribe Velez kolumbiai államelnököt április 29-én fogadta XVI. Benedek pápa. A 2002 óta hivatalban lévő elnök első alkalommal látogatott el a Vatikánba.

 

Híreinket a Zenit, a Vatikáni Rádió, a Magyar Kurír, a CNA, a KAP, a KNA, a La Croix, a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus információi alapján állítottuk össze.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .