Róma – Vatikán

A szinódust idén október 4. és 25. között tartják a Vatikánban. A tanácskozás témája: Az egyház Afrikában a kiengesztelődés, az igazságosság, a béke szolgálatában – „Ti vagytok a föld sója… Ti vagytok a világ világossága.” Az egyháznak a kiengesztelődést kell elősegítenie Afrikában – nyilatkozta Laurent Monsengwo Pasinya kinshasai (kongói) érsek. Ez feltételezi a megbocsátást és azt, hogy mindenki elismerje azt a rosszat, amit tett, és kérjen bocsánatot és fogadja is azt el a másiktól. A keresztény olyan ember, aki kiengesztelődött Istennel, felebarátjával és saját lelkiismeretével. A szinódusnak ebben a küldetésében kell megerősítenie az afrikai egyházat.

A keresztény egység imahét római lezárása

XVI. Benedek pápa vesperással zárta le az ökumenikus egységhetet január 25-én délután a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában. A szertartás elején Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke mondott köszöntőbeszédet. A keresztények egysége ma még nem valóság, egy nap azonban lehetséges lesz – mondta a pápa az úrangyala imádság alkalmával. Az idei ökumenikus imahét zárónapján a Szentatya Pál apostol megtérésének ünnepéről emlékezett meg a Szent Péter téren összegyűlt 30 ezer ember előtt.

Folytatódik a katolikus-anglikán párbeszéd

Mark Langham prelátus, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának tagja, az anglikán közösséggel és a metodista világtanáccsal folytatott párbeszéd felelőse mérleget készített a L’Osservatore Romano január 21-i számában. A tavalyi év jelentőségteljes volt a katolikus egyház és az anglikán közösség kapcsolatai szempontjából, bár nem került sor nemzetközi szintű hivatalos találkozókra. Langham prelátus emlékeztet rá: az anglikán közösségen belül megosztottságot idézett elő egy nyíltan homoszexuális tiszteletes püspökké való kinevezése, amire 2003-ban került sor. A vitatott kérdés központi helyet foglalt el a tavaly nyáron Canterburyben megrendezett Lambeth-konferencián, amelyen javaslatokat fogalmaztak meg a jövő tennivalóit illetően. Az idő dönti majd el, hogy ezek a sugallatok elegendőek-e az anglikán egység és a tanítás integritásának biztosításához. A javaslatok azonban mindenképpen fontos tényezőt jelentenek a katolikusok és anglikánok közötti hivatalos párbeszéd újrakezdését illetően.

Poupard bíboros avignoni küldött

A Kultúra Pápai Tanácsának nyugalmazott elnöke, Paul Poupard bíboros (képünkön) lesz a római pápák avignoni fogsága kezdetének 700. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi szertartásokon XVI. Benedek pápa követe. A megemlékezéseket március 9-én és 10-én tartják a franciaországi városban. A pápák 1309 és 1377 között éltek Avignonban.

A vértanú Pál apostol nyomában

A Pápai Gergely Egyetemen január 21-én tartott konferencia egyes beszámolói Szent Pál nyomdokain jártak – művészeti, történeti és régészeti szempontokat követve. Többek között Giorgio Filippi, a vatikáni múzeumok régésze bemutatta annak a hosszan tartó feltárásnak a részleteit, amely felszínre hozta Szent Pál eredeti, a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában ma is látható sírját. A Krisztus után 67-68-ra tehető sírra ugyanis egy több alkalommal átépített, illetve az 1800-as években tűzvész áldozatává is vált bazilikát emeltek. A bazilika alatt elhelyezkedő sír pontos helye idővel feledésbe merült. A többévnyi ásatások azonban feltárták a sírt, mely a folyamat végső fázisa – mondotta Filippi professzor.

Finn evangélikus küldöttség a Szentatyánál

Gustav Björkstrand püspök vezetésével finn lutheránus küldöttség járt a Szentatyánál a XII. századi uppsalai Henrik vértanú püspök, Finnország patrónusa emléknapján. A pápa emlékeztetett a megigazulásról szóló, tíz évvel ezelőtt elfogadott közös katolikus-evangélikus nyilatkozat jelentőségére.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .