Ékes Virágszál

 

Az Amerikai Egyesült Államok területén élő, Ohio állambeli görögkatolikus hívek, a Parmai egyházmegye közösségének tagjai szerették volna, hogy a pócsi Mária-ikon másolatát elhelyezhessék templomukban. A kegyképek másolatát a hagyomány szerint mindig a kegyhelyen szentelik meg, és hozzáérintik az eredetihez. Ezúttal is ez történt.
Amikor Szocska Ábel a kegyoltáron elhelyezte a szentelésre váró képet, éppen a szokásos hét eleji imádságukra vonultak át a Szent Mihály-templomba az Ékes Virágszál Gö­rög­ka­to­likus Óvodába járó gyerekek. Az egyházmegyei kormányzó örömmel mesélte el nekik is, milyen messzire viszi majd az Istenszülő festett képét, hogy ott is imádkozhassanak előtte.
A szertartáson a következő imádság hangzott el:
„Úristenünk, ki a veled együttesen öröklétű és egyvalóságú Fiadnak és Igédnek a szeplőtelen s mindenkor szűz Máriától való megtestesülését megengedted, s a boldogságos Szüzet Fiad legtisztább születése által Istenszülővé tévén minden híved hatalmas és ernyedetlen pártfogójának, segítőjének és közbenjárójának nyilvánítottad, tekints kegyesen reánk, kik hozzád alázattal esedezünk, kik őt valóban Istenszülőnek nevezzük és hisszük, s őt a nálad való közbenjárásra bizalommal segítségül hívjuk, és az ő könyörgései által hallgasd meg a mi jelen kérelmeinket s imádságainkat, és küldd le legszentebb Lelked malasztját e képre, melyet az ő tiszteletére és emlékére készítettünk, és áldd meg és szenteld meg azt mennyei áldásoddal, hogy orvoslójává és a gyógyulás forrásává legyen a betegségeikben hozzá folyamodó és az ő nevéért tőled segedelmet kérő híveknek; és hogy mindazok, kik eme kép szemléleténél a legáldottabb Szüzet, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szülőanyját méltóan tisztelni és őt mint a keresztény nép közbenjáróját összes szükségeikben és aggodalmaikban a te megengesztelésed végett segítségül hívni fogják, tőled oltalmat, támogatást és gyors enyhülést nyerjenek. Bocsásd meg nekik, Urunk, vétkeiket, és engedd, hogy a tőled kért malasztot megnyervén és emberszeretetednél a kívánt könyörületet föltalálván boldogító országod részeseivé avattassanak.
A tőle testileg született egyszülött Fiadnak, a megtestesült Isten és Üdvözítő Jézus Krisztusnak kegyelme által, kivel együtt Téged s a te legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkedet illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.”

Forrás és fotó: Nyíregyházi egyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .