Együtt cselekedni Istennel

Ezt követően Tong Hon bíboros, hongkongi főpásztor beszélt arról, hogy hazájában idén húsvétkor háromezer felnőttet kereszteltek meg, ami annak is köszönhető, hogy Hongkong Kínához csatolása 1997-ben az emberek félelmét és válsághelyzetükben az egyházhoz közeledésüket hozta magával. Elmondta: az új evangelizációnak három alapvető princípiuma van: az Istennel és az embertársakkal való szeretetközösség, különös tekintettel a szegényekre, a szolgálat mint önfeláldozás és rendszer, valamint a Krisztussal való személyes találkozás, amely tanúságtételre hív bennünket.

Donald William Wuerl washingtoni bíboros érsek beszámolójában kifejtette: a megkereszteltek körében egyre csökken azok száma, akik gyakorolják hitüket. Az emberek egyre kevésbé éreznek felelősséget társaik iránt, és a vallás „személyes kérdéssé” válik. A bíboros arra buzdította a keresztényeket, hogy múlják felül félelemérzetüket, zavarukat az evangélium, Jézus szeretetének hirdetése érdekében. Az evangelizáció három alapköveként az antropológiai, a krisztológiai, továbbá az egyháztani dimenziót jelölte meg, és kiemelte az egyházi mozgalmak szerepét.

Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke beszámolójában hangsúlyozta: Európának szüksége van az evangelizációra. Magyarázatában az aggasztó jelek között említette, hogy a kontinens jelentős részén terjed a tudatlanság a keresztény hittel kapcsolatban. Sok országban lehetőség van az úgynevezett semleges vallásoktatásra, amely azonban inkább a szinkretizmus vagy a közömbösség irányába mutat. A földrész szinte valamennyi országában sorozatos támadások kísérik az elkereszténytelenedést, amelyek túlnyomó többsége keresztények, főleg katolikusok ellen irányul.

A keresztény emlékezet elvesztése együtt jár olyan antropológiai változásokkal, amelyek az audiovizuális kultúra következményei, és amelyek gyengítik a logikus gondolkodást, a világos fogalmakat. Az utóbbi években több országban veszített erejéből a jogállamiság. Annak a hamis elképzelésnek a jelei is megmutatkoznak, miszerint a társadalmat tömegkommunikációs eszközökkel is lehet kormányozni, lemondva a jogról és az erkölcsiségről.

Európában az emberek éhezik és szomjúhozzák a reményt – hangsúlyozta Erdő Péter. Az ifjúsági világtalálkozókra, a szentatya apostoli látogatásaira és a városmissziókra ugyanakkor a remény nagy jeleiként tekinthetünk. A bíboros egyes lelkiségi mozgalmak értékes szerepéről is szólt. Utalt továbbá az Európában sajnálatos módon jelen lévő nemzeti és etnikai feszültségekre is. Az ökumenizmusról szólva megállapította: az egyházak és egyházi közösségek közötti együttműködés erősödik Európában. Ennek jele például az Európai Katolikus–Ortodox Fórum, amely az erkölcstan és a társadalmi tanítás időszerű kérdéseivel foglalkozik.

A szinódus második napja a főpásztorok felhívásával kezdődött, amelyet Szíria békéje érdekében tettek közzé. Az ülésen az elvándorlókról volt szó, akik szintén az új evangelizáció részesei: kincsként magukkal hordozzák a világ különböző részeire hitvallásukat, amely által hithirdetővé válnak. Az egyház támogatja és védelmezi a bevándorlókat, segíti beilleszkedésüket, anélkül, hogy megfosztaná őket identitásuktól.

Szerdán szólalt fel a szinóduson Rowan Williams canterburyi érsek, az anglikán közösség prímása, aki többek közt a II. vatikáni zsinatról mint egy nagy ígéret jeléről, valamint a keresztény hit igazi humanizmusáról beszélt.

Csütörtökön a tömegtájékoztatásról és a plébániákról esett szó, amelyeket a szinódusi atyák az új evangelizáció és a hit átadása kiemelt területeinek neveztek. Hangsúlyozták, hogy a plébániai közösségek új missziós lendülete nélkül nehezen valósítható meg az új evangelizáció. A médiával kapcsolatban elhangzott: arra van szükség, hogy a híveket közelebb hozza a hit misztériumának természetéhez, amely ellenszere lehet a valóság „látványossággá” tételének. Az egyháznak szerepet kell vállalnia a tömegtájékoztatásban.

A betegekkel és a szenvedőkkel kapcsolatban felhívták a figyelmet, hogy úgy kell tekinteni az egyházra, mint az Úr által meggyógyított közösségre, amely másoknak is gyógyulást ad.

Az elváltak és újraházasodottak helyzetével kapcsolatban elhangzott a szinóduson, hogy a lelkipásztori szeretet szempontjából fordulatra van szükség ezen a területen. Fontos az egyház tanításának pontos, világos átadása, hogy meg tudja érinteni a hívek mindennapi életét és törekvéseit.

Az Egyházak Világtanácsa is üdvözölte a szinódust. Az üzenetben kiemelik a II. vatikáni zsinat ökumenikus mivoltának fontosságát, valamint azt, hogy az egyház szeretetközösségéért dolgozni annyit jelent, mint az élet egységéért tevékenykedni. Szombaton általános megbeszéléssel folytatódott, majd ért véget a püspöki szinódus első hete a Vatikánban. (MK)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .