„Egészen szép vagy, Mária”

Abban az évben János Zsigmond fejedelem seregeivel indult a székelyek ellen, a helyiek azonban ellenálltak, és pünkösd szombatján győzelmet arattak. Ekkor fogadták meg, hogy hálából minden évben ugyanazon a napon elzarándokolnak Csíksomlyóra. Azóta a fogadalmi zarándoklat és búcsú jelentős magyar keresztény ünneppé vált, amelyen évről évre több százezres sokaság gyűlik össze. A búcsú mottója idén: „Egészen szép vagy, Mária!” A szentmisén ezúttal Schönberger Jenő szatmári püspök mondott homíliát. – Ezt az évet nagyon sok egyházmegye a Bibliának szentelte. Ezért ma hangoljuk rá szívünket az evangélium szavaira, és engedjük, hogy kirajzolódjon lelkünkben a világtörténelem legszebb és legnagyobb eseménye: a megtestesülés – mondta szentbeszédében a főpásztor. – Szent Pál írta: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát” (Gal 4,4). Eljött az a perc, amikor Isten nem bírta tovább, és egy szeretetgesztusban tört ki: annyira szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte (vö. Jn 3,16). Abban a pillanatban, amikor Istenben megérik ez a döntés, találkozik egy asszony szabadságával. Erről beszélt Szent Pál a Galata-levélben: „Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.” Vessük tekintetünket erre az asszonyra, és tanuljuk meg tőle, hogy mi a szabadság, az igazi szabadság, amely abban a bátorságban nyilvánul meg, hogy igent mond Istennek. Nyissuk ki szemünket és szívünket, hogy ne veszítsünk el semmit abból, amit Isten felkínál nekünk.

„Isten elküldte angyalát.” Isten a kezdeményező, ő az, aki kopogtat Mária szabadságának ajtaján. Gábriel azzal a köszöntéssel fordul Máriához, amelyet Isten öröktől fogva őrzött szívében: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!” És Mária megnyílik Istennek. Átadja magát neki, teremtőjének, aki a Megváltó lesz. Odaajándékozza magát: „Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid!” Nincs ennél szebb, nincs ettől bájosabb jelenet Mária életében.

Ó, egészen szép vagy, Mária! Sokan próbálták már megfesteni a jelenetet, de ennek a báját, szépségét csak megközelíteni lehet. Ez a szabad döntés Isten számára rést nyit az emberiség történetében. Most már meggyújthatja a bűn dermesztő éjszakájában a Szeretet tüzét. … És az Ige testté lett! Pascal írja: „Az értelem utolsó lépése abban áll, hogy felismeri: végtelen dolog van, ami túlhalad rajta. Az értelem gyenge, ha ezt nem érti meg!” Mária megértette és hitte, „Istennek semmi sem lehetetlen”. Ezért a történelemben úgy tündöklik, mint a legokosabb teremtmény, és ugyanakkor a legszabadabb. Amikor Isten szolgálójának mondja magát, az emberi szabadság legmagasabb csúcsán áll. Ezt a szabadságot és ezt a hitet kell eltanulnunk Máriától, egy olyan nemzet tagjaiként, aki mindig büszke volt szabadságára. Mária megértette és hittel elfogadta azt az utat, amit Isten számára kijelölt, és nem csalódott. Nekünk sem lehet más utunk, mint az övé volt. Máriát szeretnénk követni, és kérjük, tanítson meg minket az ő útján járni – ami nem más, mint Jézus útja. Nekünk sem tud mást mutatni, a válasza ma is csak ennyi: „Tegyétek, amit a Fiam mond!” Nem fog elmarasztalni bennünket, hogy nem imádkozunk eleget, hogy nem kérjük elég buzgón és gyakran: „Segíts meg! Mutasd meg, hogy anyánk vagy!” Viszont joggal kéri: „Ti is mutassátok meg, hogy gyermekeim vagytok! Hol van az összetartás, a szeretet, a megbocsátás, hol a közös cél keresése köztetek? Mikor fogtok bizalmat szavazni Istennek, és mikor lesztek végre hűségesek hozzá?” Szavazzunk bizalmat Istennek, mert csodálatos dolgot szeretne velünk is tenni. Ránk akarja bízni egyszülött Fiát, belőlünk is Krisztus-hordozókat akar teremteni Szentlelke által, hogy eszményképek lehessünk. Ha másért nem, hát gyermekeinkért, a jövőjükért vállaljuk fel Isten akaratát – mondta a püspök.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .