Az Olvasó írja

Farkas Edit (1877-1942) alapító főnöknőnk, Brisits Frigyes és D. Janovits Lea szociális missziós nővér közreműködésével 1927 karácsonyára jelentette meg első ízben a Szentlélek hárfája című, Prohászka-imakönyvet, amely most, a kettős jubileum évében, tizedik kiadásához érkezett. Idősek és fiatalok számára egyaránt ajándék lehet annak felismerése az imakönyv lapjain keresztül, hogy az a püspök, aki Magyarország tanítója, prófétája és apostola lehetett, a missziójához szükséges lelkierőt, lendületet az Istennel való bensőséges kapcsolatból merítette. „Jertek, imádjuk az Urat!” – hív bennünket is a gyűjtemény I. fejezetében. A mindennapi imádságok mellett Isten és az egyház parancsolatait, a szentségeket, az erényeket, a Szentlélek ajándékait és gyümölcseit, hitünk fő igazságait, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, és a többi alapvető tudnivalót ismerhetjük meg. Csodálatos emelkedettségben fordul az Úrhoz a reggeli és az esti imádságok szövege. A könyv a hét minden napjára ad elmélkedni valót is. Külön fejezet foglalkozik az örök áldozattal, vagyis a szentmisével (Verbényi István, az MKPK Liturgikus Intézetének irodavezetője vállalta, hogy a liturgikus részeket – elsősorban a szentmise szövegét – korszerű formában adja közre az imakönyvben. A szentmise szövege magyar és latin nyelvű). A szentségek – mint kegyelemközvetítők – Prohászkára jellemző imákban kelnek életre. Imákat szentel az Oltáriszentség, Jézus Szentséges Szíve, a Teremtő Lélek és a Boldogasszony tiszteletének.

Az Imádkozzunk, hogy jobbá legyen a világ című fejezetben bőven találunk imákat, melyek Prohászka lelkületével emelnek Istenhez, amikor az emberiségért, az anyaszentegyházért, a papságért, szeretteinkért, szociális lelkületért, a betegekért és az élet alkonyán fohászkodunk Istenhez. A liturgikus év ünnepeire is prohászkai gondolatokkal készülhetünk. Külön fejezetet kap a szentek tisztelete, az általa írt szent keresztút imádságai és a litániák. Püspök atyánk születésének százötvenedik születésnapján azt kérjük Istentől, hogy a Szociális Missziótársulat ezzel az imakönyvvel segíthesse a magyarországi keresztény hitélet megújulását és az Istennel való személyes kapcsolat mélyítését.

Beöthy Zs. Cecília SM

Köszönet az Adoremusért

Hálámat szeretném kifejezni az Adoremus füzet kiadásáért, mert nagyon sokat segítenek vele. Főleg az időseknek, akik nem tudnak eljárni a templomba. Az egy-egy napra való szövegek elolvasása természetesen nem helyettesítheti a szentmisét, mégis enyhíti az ember hiányérzetét, kissé tehát olyan, mintha naponta részt vennének a szentmisén. Az is praktikus, hogy könnyű kézben tartani. Gondoktól-bajoktól zsúfolt világunkban léleksimogató a tartalma. Hálás köszönet érte. Isten áldása kísérje további munkájukat!

Dr. M-né Klári néni   

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .