Az ikon előtt száját festő nő

elérni, hogy megremegjen
a Pantokrátor isteni szíve,
hogy rettentő ujjait leeressze.
A száját festő nő
–a hiúság és a tetszelgés ikonja.