Az igazi Mikulás

Ek­kor azon­ban fel­tű­nik egy Li­za ne­vű, gyer­mek­ott­hon­ból meg­szö­kött, aka­ra­tos kis­lány, aki­nek az anyu­ká­ja va­la­ha meg­ígér­te, hogy nyolcéve­sen bi­cik­lit kap majd a Mi­ku­lás­tól. Bár­mi­lyen ön­ző, nyers alak a rek­lám­em­ber, a fel­nőtt és a gyer­mek mély­sé­ges ár­va­sá­ga va­la­hogy még­is ös­­sze­ta­lál­ko­zik. A ki­rú­gá­sa után pén­zért ro­han­gá­ló He­ren­di Mi­hály meg­ér­zi: iga­zi Mi­ku­lás­sá kel­le­ne vál­nia. Ten­nie ké­ne egy­szer má­sért is va­la­mit. Me­sénk hő­sét — és a vi­lá­got — is­mer­ve, nem cso­da, hogy bot­rány lesz a do­log vé­ge.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .