Az eucharisztikus kongresszusra készülve

Az úrnapi szentmise másik szabadon választható felajánlási antifónája a Sanctificavit Moyses: Mózes oltárt szentelt az Úrnak, és egészen elégő áldozatokat mutatott be rajta, és véráldozatokat áldozott és esti áldozatokat mutatott be Izrael fiai előtt, kellemes illatul az Úrnak, az Istennek.
A szöveg a szövetségkötést leíró részből származik (Kiv 24,4.5), viszont egy rövid szakaszban a szerkesztő utal Illés áldozatára és a Zsolt 141,2 szavaira. A Kivonulás könyvének leírása szerint a nép vérszerződésben kötelezte el magát a törvény megtartására. Miután Mózes felolvasta és leírta a tízparancsolatot, valamint a rendelkezéseket, kora reggel oltárt és emlékoszlopokat emelt, hogy az oltáron áldozatokat mutassanak be. Ami első látásra szembeötlő: az oltárt az Úrnak szentelte Mózes, és az áldozatoknak két fajtáját mutatták be az oltáron, Izrael fiai előtt. Ennyiben a felajánlási cselekmény antifónájának három témája: az oltár, az áldozat és Isten választott népe. Mózes az ősatyák gyakorlatát követve az Úrnak szentelt oltárt, amelyen egészen elégő és békeáldozatot mutattak be (héberül olá és slamim). Mózes alakját az esti áldozat említése által a szerkesztő összekapcsolja Illés alakjával, aki szintén oltárt emelt az Úrnak, és így imádkozott: „Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene! Nyilvánítsd ki a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én a te szolgád vagyok, s ezeket mind a te szavadra teszem! Hallgass meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy ez a nép fölismerje: te, az Úr vagy az Isten, te téríted meg a szívét” (1Kir 18,36–37). Tematikailag a felajánlási antifóna szerkesztője nem hagyhatta ki az utalást a 141. zsoltár szavaira: „Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom, és kezem felemelése legyen olyan, mint az esti áldozat” (Zsolt 141,2). Az újszövetségi értelmezés szerint a felemelt kezek mint esti áldozat a békét, a tisztaságot és jóakaratot jelképe­zik 1Tim 2,8). Az erkölcsi tisztaság áldozata, valamint az imádság áldozati jellege is így kapcsolódnak egymáshoz (vö. Óz 6,6; Ám 5,22–25). Másrészt és legfőképpen Mózes és Illés Krisztus előképei. Krisztus Urunk pedig a Golgota oltárán tiszta, szeplőtelen, engesztelő és teljesen odaadó áldozatot mutatott be Isten népéért: pro nobis.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .