Az el nem múló Ige

Március 9-én Tempfli József püspök nyitotta meg a nagyváradi egyházmegyében a Biblia évét. Az alábbiakban az ünnepi szentmisén elmondott homíliájából idézünk. Az egyház immár kétezer éves története folyamán nap mint nap a Biblia kimeríthetetlen forrásából táplálkozik. Az ószövetségi könyvek a választott nép üdvtörténetének felelevenítésével korunk kihívásaira adnak eligazítást; a Jézus életéről szóló evangéliumi beszámolók a keresztény életvitel alappiléreit idézik emlékezetünkbe; Szent Pál apostol levelei pedig az ősegyház életéből villantanak fel jeleneteket, melyek a későbbi korok keresztény egyházképének maradnak ősmintái. „Éhséget bocsátok a földre, éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr igéjének hallgatására.” (Ám 8,11) – olvassuk Ámosz könyvében. A próféta által megidézett éhséget és szomjúságot érezzük napjainkban is, amikor a relativizmus és a közömbösség mértéktelen burjánzása közepette az igaz és a jó iránti vágyakozás minden ember szíve mélyén ott rejtezik. A célt vesztettség keltette elbizonytalanodás érzetében vajon mi lehetne biztosabb fogódzópont, mint az Úr igéjének hallgatása? „Ég és föld elmúlnak, de az én Igéim el nem múlnak” (Mt 24,35) – hangzik Jézus komor hangvételű intelme, mely számunkra sokkal inkább vigasztalás, mint fenyegetés. Az új évezred elején egyházunk a Bibliát, ezt az örök érvényű igazságokat tartalmazó könyvet állítja elénk, hogy a harmadik évezred hajnalán is életet adó igéire odafigyeljünk. Legyen ez az év a Biblia terjesztésének az éve, ismertessük meg híveinkkel annak kimeríthetetlen gazdagságát, buzdítsuk híveinket a Biblia olvasására közösségekben és egyénileg.

A Biblia számunkra Isten üzenete, mely jóllehet egy bizonyos kortörténet keretei között fogalmazódott meg, annak tartalma minden kor emberének szívéhez szól. Az evangélium hirdetőinek éppen abban áll felelősségteljes lelkipásztori munkája, hogy ezt az egy adott történelmi adottságokban elhangzott isteni üzenetet a jelenkorra is tudja értelmezni. A Biblia évében erre buzdítom paptestvéreimet és a lelkipásztorkodásban tevékenykedő világi híveket, hogy korunkra értelmezve hirdessék a Biblia üzenetét: találják meg az igehirdetés új formáit, de megőrizve annak eredeti tartalmát. Kultúraformáló erejével a Biblia nemcsak a keresztény egyházak közös kincse, hanem az európai kultúra gyökerét is képezi. Istennek az emberrel való történetének drámai jelenetei nemcsak a hitéletet gazdagították, hanem a művészetek számtalan ágazatát ihlették meg felbecsülhetetlen művészeti remekművek megalkotásában. Így válik a Szentírás a művészeti alkotások hordozóin keresztül az emberiség közös kincsévé, mely az ember lelkét a művészet és a kultúra által is finomítja, alakítja. Szent Pál apostol kétezer évvel ezelőtti születésére emlékezve XVI. Benedek pápa 2008-ra meghirdette Szent Pál jubileumi évét. Az ő apostolkodása révén terjedt Krisztus örömhíre szerte az egész világon, és vetette meg igehirdetésével a keresztény Európa alapjait. Mind a mai napig az ő apostoli munkája gyümölcséből táplálkozva merítünk erőt kereszténységünk kimeríthetetlen forrásából, melynek életet adó vize maga a feltámadt Krisztus. A Szentlélek megvilágosító ereje és Szent Pál apostol missziós alakja kísérjen mindannyiunkat a Biblia évében, hogy apostoli munkánk révén minél több hívőnek és nem hívőnek egyaránt elvigyük Krisztus örömhírét!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .