Heródes hegye

Gianfranco Ravasi bíboros recenziója Vörös Győző Machaerus című könyvéről

 

E bámulatos fotókban gazdag kötet elvezet bennünket arra a Jordán folyón túli magaslatra, ahol Keresztelő Szent Jánost lefejezték.
„Heródes jobbnak tartotta még idejében eltenni őt láb alól, mintsem hogy valami fordulat következzék be, és akkor bánkódjék majd, amikor már itt a veszedelem. Ilyenféle gyanú miatt tehát Heródes bilincsbe verette Jánost, az imént említett Machaerus várába vitette és ott kivégeztette” (Révay József fordítása). Így említette A zsidók története 18. könyvében a Róma-barát zsidó történész, Josephus Flavius (Krisztus után 37/38–103 után) elsőként a helyet, ahol lefejezték Jézus előfutárát, akinek halálát elsősorban Márk evangélista beszéli el (6,17–29), élénken ecsetelve az eseményeket. Máté összefoglaló módon számol be ugyanerről (14,3–14), míg Lukács (3,19–20) beéri egy egyszerű megjegyzéssel.