Az új evangelizációról

Szegediek a nemzetközi kateketikai kongresszuson

Nemzetközi kateketikai kongresszust rendeztek a Vatikánban szeptember 26–28. között. A találkozó összekapcsolódott a katekéták nemzetközi zarándoklatával. A hit éve alkalmából Szent Péter sírjához érkezett mintegy húszezer katekéta közül ezerhatszázan vettek részt azon a háromnapos előadás-sorozaton, melynek témájául A katekéta mint a hit tanúja mottót választották. A zarándoklatot megelőző program helyszíne a pápai audienciáknak otthont adó VI. Pál Terem volt. A kongresszus előadói kifejtették álláspontjukat a világegyházban jelen lévő aktuális kateketikai kérdésekkel kapcsolatban. A témák között szerepelt a katekézis nyelvezete, a katekézis és az inkulturáció kapcsolata, a katekéta személyének, hivatásának prioritására, az új evangelizáció kateketikai vonatkozásai, illetve a hit pedagógiája.