Könyvespolcra: Az engesztelő szeretet apostola

Isten útjai csodálatosak, és gondviselése a történelemben gyakran titokzatosan működik. Akaratának megvalósítására hősöket, törékeny asszonyokat, sőt gyermekeket is kiválaszt. A Gyermek Jézusról nevezett Mater Vincentia nővér az engesztelő szeretet apostola volt. Krisztus szent sebeivel megáldott osztrák-magyar misztikus szerzetes, akinek életét Mater Desits Ladislaa jegyezte fel az utókornak. Mint Vincentia nővér elöljárója, naplót vezetett a misztikus nővér alázatos életéről és látomásairól.