Az ikonfestészet új lexikona

A közelmúltban kitűnő munka jött ki a nyomdából, a Corvina Kiadótól megszokott magas színvonalon, nagyméretű képekkel, gyönyörű reprodukciókkal. Ruzsa György egyetemi tanár ikon lexikonának első kiadása kis példányszámban jelent meg, és nagyon hamar elfogyott. A Corvina most ennek bővített változatát jelentette meg. A kiadványba bekerültek a híresebb ikonfestők életrajzai is, köztük például Rubljové és más nagy orosz festőké, Feofan Greké, Gyionyiszijé, továbbá a posztbizánci görög ikonfestészet olyan mestereié, mint Andreas Ritzos, Emmanuel Tzanesz vagy Emanuel Lambardosz, akik a velencei és a krétai ikonfestő-iskolához tartoztak.

Isteni képek

Megjelent Ruzsa György Képes ikonlexikonja

 

A sokak által jól ismert Ikonok könyvének szerzője, Ruzsa György nemrég újabb munkával, a Képes ikonlexikonnal állt elő. Hiánypótló olvasmány született, olyan mű, amelyben az ikonokkal kapcsolatos orosz és görög alapfogalmak magyarázatait találhatjuk meg. Ruzsa elsőként próbál meg, ahol csak lehetséges, magyar szakkifejezéseket alkotni. Arra törekszik, hogy lexikonja ne legyen száraz és unalmas olvasmány, ugyanakkor a szakszerűség kívánalmainak is megfeleljen. Magát az ikont így definiálja: „Tágabb értelemben bizánci jellegű szentkép, szűkebb értelemben a keleti kereszténység táblaképe”, írja, vagyis olyan kép, amelyet elsősorban fatáblára festettek. Az ikon teológiai szerepére is kitér, így például hangsúlyozza, hogy az ikon az emberi test feltámadás utáni, megdicsőült állapotát elővételezi, és a szentek arcát és alakját lelkies finomsággal mutatja be.