Egy könyvtár az egyház és a haza szolgálatában

Megújult a sárospataki díszterem

 

A Tiszáninneni Református Egyházkerület életében kiemelten fontos esemény zajlott a hónap elején: április 2-án hálaadó ünnepség keretében adták át Sárospatakon a megújult kollégiumi könyvtárat. Csomós József püspök és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere aznap Göncön aláírta a Károlyi Gáspár Program szerződését, amely több éven keresztül anyagi forrást biztosít Gönc és Vizsoly egyházi ingatlanjainak turisztikai célú fejlesztéséhez.
Az egyik legjelentősebb protestáns vonatkozású, kormányzati támogatással megvalósult értékmentő beruházás lezárását jelentette a sárospataki ünnepség. Az alkalmat a felújított díszteremben tartották, amely az érdeklődők nagy száma miatt szűknek bizonyult.