Liturgia: Vezérkönyv – (Præorator 1.)

A szentmise, a zsolozsma és a szentségek ünneplésének liturgiája mellett számos olyan liturgikus cselekmény létezik, melyeket csupán egy-egy helyi közösség ünnepel. A II. vatikáni zsinat fontosnak tartotta, hogy ezek az istentiszteleti cselekmények elfoglalhassák az őket megillető helyet az egyház liturgiájában (vö. Sacrosanctum concilium 13).