Szabad akarat és feltétlen parancs

Amikor a hozzáértők meg akarják magyarázni az emberi tevékenységek indítékait, általában két forrásra hivatkoznak. Az egyik magyarázat a genetikai komponenst tartja meghatározónak, hiszen génjeink összessége programoz be bennünket, és e szerint a kényszer szerint éljük fizikai-kémiai-biológiai, sőt lelki életünket is. A másik felfogás azt hangsúlyozza, hogy a környezet hatásai, de különösen a nevelés gyakorol alapvető befolyást tevékenységeinkre, viselkedésünkre. A biológusok, de még a pszichológusok nagy része sem tartja további, harmadik faktornak vagy akár központi tényezőnek az ember szabad akaratát, pedig a Biblia szerint az embert Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette, ami azt jelenti, hogy van értelme és szabad akarata.