Energetikai fejlesztés a premontreieknél

Megújul a szerzetesrend szombathelyi gimnáziuma

A Csornai Premontrei Kanonokrend tagjai alapító, Szent Norbert fiai nemcsak a Csorna főterén álló impozáns apátsági épületet töltötték meg élettel, s álltak az ott élők rendelkezésére, hanem 1802 óta két gimnáziumban, Keszthelyen és Szombathelyen, majd pedig rövid ideig Csornán is szolgálták a rájuk bízott ifjúságot. A gimnáziumok alapításuk óta mindig is súlyponti szerepet töltöttek be a rend életében: nem véletlen, hogy az egyes elöljárók nagy gondot fordítottak a bennük folyó oktató-nevelő munka minőségére, az épületek, oktatási eszközök fejlesztésére.