A keresztény hit mélysége megdöbbentő

Könyvespolcra

A szerző könyvét olvasva világos lett számomra, hogy ha megtapasztaljuk a kinyilatkoztatásban önmagát föltáró Istent, és van bátorságunk, hitünk, hogy valódi tartalmát, mondanivalóját értelmes, átgondolt, megvilágosított értelemmel fogadjuk el, akkor megdöbbenünk, megrendülünk, hogy keresztény hitünkben Isten-kapcsolatunk az egyetlen átfogó, teljes és alapvető válasz életünk minden kérdésére. Isten kegyelme, belső élete ott rejtőzik mindenkiben és mindenben, csak megfelelően kell kérdezni és a kérdésre választ adni, hogy a valóságos Isten a valóságos emberben belülről és lényegileg hogyan ismerhető föl és tapasztalható meg.

A teljesség felé…

Gál Ferenc emlékére – Gál Ferenc egész élete szolgálat volt. Egyszerűen, hűségesen, szívósan, a legmagasabb szinten, a legnehezebb időkben is szolgálta egyházát.