Hogyan tovább közhasznúság?

A civilszervezetek teendői a megváltozott jogi környezetben„Merjük vállalni a társadalmi kihívásokat”– hangsúlyozta Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius Miskolcon, a Katolikus Társadalmi Napok (Kattárs) rendezvénysorozatot megnyitó szentmisén szeptember 13-án a minorita Nagy – boldogasszony-templomban. A társadalmi kihívások vállalását ma Magyarországon jelentős részben a civil szféra, a társadalmi szervezetek, egye sületek és alapítványok látják el.
A civil szféra az utóbbi években egyre nagyobb szerephez jut Magyarországon. A civilszervezetek között nagy számban találhatók keresztény, katolikus egyesületek és alapítványok, amelyeknek az utóbbi évek megváltozott jogi környezetében kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az adminisztrációra és a jogszabályok változásának követésére. Főbb vonalakban alább olvashatók azok a rendelkezések, melyeket az elkövetkező két évben valamennyi egyesületnek és alapítványnak figyelembe kell vennie.