Új plébániát szenteltek Kapuváron

Több mint száztíz évvel ezelőtt, 1892-ben készült el a – jelenleg még funkcionáló – régi plébánia épülete Kapuváron. Ez az épület sajnos már semmilyen szempontból nem felel meg a kor követelményeinek. Ez tette indokolttá egy olyan új plébánia megépítését, mely nemcsak napjainkban, hanem az elkövetkező évtizedekben is méltó otthona lehet a mindenkori szolgálatot teljesítő lelkipásztoroknak, illetve az egyházközség lelki központjaként is szolgálhat.