A szlovákiai egyházmegyék átszervezéséről

„Ezúton szeretnénk kifejezni mély csalódottságunkat az egyházmegyék átszervezésének kihirdetése után, mégpedig a következő okokból:
Az egyházmegyei átszervezésre vonatkozó terv kidolgozásánál a Szlovák Püspöki Konferencia (SZPK) nem volt tekintettel arra, hogy ilyen megoldással megbomlik az egy tömbben élő magyar nemzetiségű hívek természetes egysége az egykori pozsony-nagyszombati főegyházmegye területén. Aggódunk amiatt, hogy az egyházmegyei átszervezés felgyorsíthatja a magyar nemzeti kisebbség észrevétlen asszimilációját… A magyar nemzetiségű hívek természetes egységét négy egyházmegyébe osztották fel. Ezt a számunkra nagyon kedvezőtlen felosztást – amely a kényszerházasságot juttatja eszünkbe, ami nem szokott boldog lenni – tudomásul vettük, ám azzal nem vagyunk elégedettek. Reménykedve vártuk, hogy a Szlovák Püspöki Konferencia tervezetében kérni fogja a Szentszéket, hogy a magyar nemzeti kisebbség soraiból nevezzen ki püspököt – a Tábori Püspökség mintájára. Rólunk nélkülünk döntöttek.

Tudatában vagyunk annak, hogy az egyház nem magyar vagy szlovák…, hanem római katolikus vagy görög katolikus. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az egyházat különböző nemzetek tagjai alkotják. Természetes, hogy a szlovákoknak szlovák püspökeik vannak. Ukrajnában a kisebbségben élő kárpátaljai szlovák katolikusoknak is van szlovák püspökük, őexcellenciája Mons. Milan Šášik személyében. Kanadában Torontó székhellyel létezik egy eparchia 10 400 görög katolikus hívő számára. Ezt hét plébánia alkotja, amelyeknek szintén van szlovák püspöke, őexcellenciája Mons. John Pazak személyében. Az USA-ban élő szlovák katolikusoknak is van szlovák püspökük, őexcellenciája Mons. Jozef Viktor Adamec személyében.

A Romániában, Szerbiában és Ukrajnában élő magyar katolikus kisebbségnek szintén van magyar nemzetiségű püspöke. Kivételt képez Szlovákia, ahol négyszázezer magyar nemzetiségű hívőnek nincs magyar püspöke, de még olyan püspöke sem, akinek az SZPK-tól megbízatása lenne a magyar kisebbség ilyen népes csoportjának lelkipásztori ellátására. Paradoxon, hogy a roma katolikus kisebbségnek Szlovákiában, bár kisebb létszámú, szintén van megbízott püspöke, őexcellenciája Mons. Bernard Bober személyében. Ami a püspöki székhelytől való távolságot illeti, nekünk az a véleményünk, hogy a püspök akkor van hozzánk a legközelebb, ha ismeri a nyelvünket, meghallgatja a szavunkat, érti a helyzetünket, és együtt érez velünk. Hasonlóan, mint szlovák testvéreink, a hitünk mellett mi is meg akarjuk őrizni nemzeti identitásunkat. A fizikai távolság már egyébként sem játszik olyan nagy szerepet a mai motorizált világban, sem az EU-ban, s még kevésbé az egyházmegyei határok keretében. Az, hogy a Szentszék eddig még nem nevezett ki püspököt a magyar nemzeti kisebbség sorai közül, az ő lelkipásztori ellátásukra való jogkörökkel, nyilván annak tulajdonítható, hogy ilyen kéréssel az SZPK eddig még nem fordult a Szentszék felé, annak ellenére, hogy ezt éveken keresztül kértük Önöktől a komáromi imanapokon és más alkalmakkal is. A II. vatikáni zsinat Christus Dominus című dekrétuma a 23. pontban kimondja: „Az egyházmegye határainak megállapítása, amennyire csak lehet, Isten népe összetételének figyelembevételével történjék, ami nagyon elősegítheti a megfelelőbb lelkipásztorkodást; arról is gondoskodni kell, hogy e nép demográfiai csoportjait a szerves egységét biztosító polgári hivatalokkal és társadalmi szervezetekkel együtt egybentartsák.”

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .