A nevelés joga és a nemzet jövője

A szerző tudja, hogy a családok szétesése miatt nemzedékek nőnek fel nevelés nélkül, és ez beláthatatlan kockázatot jelent az egész társadalom jövőjére nézve. De – írja – a nevelés a szülők Isten adta joga és kötelessége, amit az emberi jogi dokumentumok és az alkotmányok egyaránt elismernek. Ezért az egész napos iskola sem kötelezővé, sem főszabállyá nem tehető. „Az állami iskola oktatási, és nem nevelési intézmény” – állapítja meg.

Ez a kijelentés vitatható. A korszerű pedagógia szerint megdőlt, túlhaladott az az állítás, amely szerint a tanítási óra tudást ad, és a tanórákon kívül történik a nevelés. A tanítás, tanulás és nevelés folyamata a nevelő (szülő, tanító, tanár) által irányított tevékenységek során történik, a tanórákon vagy azokon kívül. E tevékenységek közben szerez a tanuló tudást, ismereteket, és nevelődik. Az oktatás és a nevelés igen szorosan összekapcsolódik, szétválaszthatatlan.

Schanda Balázs úgy gondolja, hogy mivel a nevelés a szülők joga és kötelezettsége, az egész napos iskolával az állam nevelésre alkalmas időt von el a családtól, és ezzel a szülők jogát sértheti. Több ellenérv állítható ezzel szembe: A család, a szülő részben társadalmi korlátok miatt, részben saját hibájából nem mindig teljesíti, nem teljesítheti szülői kötelességét, és jogaival sem tud (akar?) élni.

Kisebbségben vannak az olyan családok, amelyekben délutánonként megadatna az otthon érzelmi biztonsága, a kiegyensúlyozott, védett, egészséges otthoni környezet… – érvel a szerző. Ma a többség igényli az egész napos nevelési-oktatási intézményeket. A majdani törvényben erre jogot lehet biztosítani számukra úgy, hogy ne szenvedjen sérelmet annak a kisebbségnek a joga sem, amely anyagi és szellemi helyzeténél fogva nem tart igényt az egész napos iskolára.

Az 1980-as években részese voltam egy olyan nevelésközpontú iskolai próbálkozásnak, amelyben a tanulók több mint kilencven százaléka tíz-tizenegy órát töltött naponta az iskolában. Ennek ismeretében úgy gondolom: jó iskolai légkört kell teremteni, olyan tevékenységeket kell szervezni, amelyekre önként, örömmel járnak el a tanulók.
Novits László
ny. általános iskolai igazgató

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .