A nemzet és a nép szolgálattevője volt…

A mártírsorsú főpap nem tekintette magát egyébnek, mint nemzete és népe szolgálattevőjének. 1946-ban elhangzott szavai ma is tanítanak és figyelmeztetnek. Tanítanak a jézusi példa örök értékeire, figyelmeztetnek az egymás iránti szolidaritás alázatára.

Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek mutatta be Juliusz Janusz apostoli nuncius, Paskai László nyugalmazott bíboros részvételével, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papságával.

Szentbeszédében Erdő Péter nagy elődjének máig ható példáját méltatta: „Egyházát és hazáját szenvedélyesen, hűségesen szerette, és nemcsak nyilatkozataival, de tetteivel is bizonyította, hogy erre áldozza egész életét. Bárcsak ma élne mindannyiunkban ilyen szenvedélyes szeretet Krisztus igazsága, egyháza és hazánk iránt!” Erdő Péter cáfolta azokat az újabban felbukkanó „utalásokat”, amelyek szerint Mindszenty bíboros megkérdőjelezte volna a pápa azon jogát, hogy üresnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. Hangsúlyozta, hogy a főpap tanúságtétele harmincnégy évvel halála után, ma is aktuális. „Mert a volt szocialista világban a vallás és az egyház üldözésének emlékét éppúgy nem dolgozta még föl a társadalom, mint sok más elhallgatott feszültséget és szenvedést. Azt pedig mindennap látjuk, hogy bizalomra, a közös érdekekért való együttműködésre égetően szükségünk van.” Tiszteletet érdemelnek azok, akik a hitükért szenvedtek – folytatta a bíboros.

Az üldözőikkel különféle formában együttműködők gyengeségére pedig a bűnbánat és Isten bocsánata a válasz. Ha hittel tekintünk vissza az elmúlt évtizedekre, akkor értékteremtő és tanúságtevő, egyházukért, a keresztény kultúráért önzetlenül dolgozó világi emberek, értelmiségiek, köztük papok sokaságát látjuk, akik 1990 után is képesek voltak előre nézni. Erejükön felül is vállalni tudták a keresztény oktatás, nevelés, szociális munka, teológia és igehirdetés számos feladatát. „Ezek a kihívások és egyházi életünk missziós megújulása jelentik a mai katolicizmus tanúságtételét.” Homíliáját zárva Erdő Péter hitet tett a megbékélés és a szeretet mellett. A zarándokok fohászt mondtak azokért a vértanúkért, akik a hercegprímás társai voltak üldöztetése idején, valamint segédpüspökéért, Meszlényi Zoltánért, aki életét adta hitéért, hűségéért.

Az országos Mindszenty-zarándoklat résztvevői közül többen gyalogosan vagy kerékpáron tették meg az Esztergomba vezető utat. A hajnali buszokkal induló nagyrédei, gyöngyössolymosi, ajkai, nagykanizsai zarándokok már korán megérkeztek a bazilikához. Volt idejük megismerkedni a Várhegyről eléjük táruló páratlan panorámával is.
Néhányan közülük talán észrevették a Mária Valéria hídon egymagában bandukoló idős asszonyt, aki korát meghazudtoló szapora léptekkel közeledett Magyarország felé. Ő is a korai, helyi járatú busszal indult Vámosladányból, Léva és Zselíz érintésével Párkányba. Párkányból már gyalog kellett megtennie a hídon át vezető utat. Gyurgyonovics Istvánné, vagy ahogy a bazilikai, névre szóló padján szerepel, Veszprémi Magdolna gyakran átjön a határhídon otthonról itthonra, a dédunokáihoz. Mióta meghalt a helyi plébános, Lévára és Esztergomba jár magyar nyelvű szentmisére.

A kerékpáros zarándokokkal együtt érkeztünk fel a zsúfolásig megtelt bazilikába. A szertartás előtt az oltár mellett elhelyezték azt a bronzból készült feszületet, amelyet 1974-es ausztráliai és új-zélandi látogatása során, a kint élő magyar emigrációtól kapott Mindszenty József.

Akkor, harmincöt évvel ezelőtt – amint erre még többen jól emlékeznek – a bíboros meghatódva fejezte ki köszönetét az adományozóknak: „Ezért jöttem, hogy a keresztény hit reményét és vigaszát nyújtsam száműzött magyarjaimnak. Megköszönjem az ausztráliai egyháznak a magyar anyanyelvű lelkipásztori szolgálat biztosítását, az állami vezetőknek pedig, hogy befogadták a több tízezer menekültet.” A keresztet 2006-ban hozta haza Kiss János, ausztráliai lelkész, jelenlegi zalabéri plébános.

A szentmise után a papság, majd a zarándokok is levonultak a bazilika altemplomába, hogy koszorút helyezzenek el és mécsest gyújtsanak Mindszenty József és Meszlényi Zoltán sírjánál, imádkozzanak boldoggá avatásukért.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .