A Megváltó alakja és üzenete

A hivatalos körlevelek, enciklikák adott esetben kötelező erejűek, de azokra az írott művekre is oda kell figyelni, melyek nem ilyen szándékkal íródtak.XVI. Benedek megválasztása előtt több mint húsz évig volt a Hittani Kongregáció prefektusa. Már ebben a minőségében is kiemelt feladata volt, hogy a tanítást védelmezze és elmélyítse. Mikor az egyház fejévé lett, ez a megbízatás még nagyobb megerősítést nyert. A sok éven át íródott
A Názáreti Jézus című könyv mégsem „tanítóhivatali aktus”. Megvitatásra, továbbgondolásra serkenti az olvasót.

A teológus pápa saját bevallása szerint nem egy újabb „Jézus élete” könyvet, de nem is egy szigorúan szakmai szempontokat figyelembe vevő krisztológiát szeretett volna írni. Műve azonban nem lett kevesebb ezeknél. Egyrészt figyelembe vette a biblikus szakirodalom megállapításait, másrészt teológuskollégáinak is segítséget kívánt adni egy alulról jövő (Jézus történeti emberségéből kiinduló) krisztológia kidolgozásához. Időrendben veszi sorra Jézus életének eseményeit, követve az evangéliumok elbeszélését úgy, hogy ahol szükséges, ott az Újszövetség egyéb könyveit is segítségül hívja.
A pápa által követett módszer leginkább talán a feltámadás eseményének tárgyalásánál érhető tetten. Ebben a részben kitér a hitvallás- és az elbeszélés- hagyomány különbségére. „A hitvallás-hagyomány a lényeget egy rövid kijelentésbe sűríti”, szilárd formában jeleníti meg a keresztény hit közös elemeit úgy, hogy a különböző forrásokat egyesíti. (Például az emmauszi tanítványok történetének végén: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak” Lk 24,34). Mindezeket megelőzi azonban az elbeszélés (jelen esetben az emmauszi tanítványok történetének egésze), mely ugyanezen források különbözőségeit megtartja. Ezek mindegyike eltér egymástól keletkezésének földrajzi helye (Galilea, Jeruzsálem) vagy írásba foglalójának (az evangéliumok szerzőinek) teológiai szándéka szerint. A szerző ezek ismertetése után összefoglalja a könnyebb áttekinthetőség érdekében pontokba szedve is „Jézus feltámadásának lényegét és történelmi jelentőségét”.  XVI. Benedek pápa könyvéből nemcsak a szakteológusok vagy a lelkipásztorok nyerhetnek ismereteket munkájukhoz, de a laikus érdeklődő is haszonnal forgathatja. A szentatya mindannyiunkat arra hív, hogy az „evangéliumok Jézusát figyelemmel nézzük és hallgassuk”.

(Joseph Ratzinger
XVI. Benedek: ANázáreti Jézus 12. Budapest, 2007 2011, Szent István Társulat. A kötet az Új Ember könyvesboltjaiban megvásárolható.)

 


 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .