A madármentő pusztadoktor

Cséke Zsolt ren­de­ző film­jé­ben dr. Dé­ri Já­nos ál­lat­or­vost, a Ma­dár­park ve­ze­tő­jét is­mer­het­jük meg. A pusz­ta­dok­tor 1960-ban szü­le­tett Bu­da­pes­ten. Egye­te­mis­ta­ként egy né­met­or­szá­gi szak­mai gya­kor­la­ton vett részt, s el­ju­tott a walsrodei ha­tal­mas ma­dár­kert­be, ahol elő­ször lá­tott rá­csok nél­kü­li, sza­ba­don lá­to­gat­ha­tó röpdéket. Mun­ka­tár­sa­i­val év­ti­ze­dek óta dol­go­zik a hor­to­bá­gyi Ma­dár­park fej­lesz­té­sén. Új röpdék, ki­lá­tók, épül­tek, a fo­tós les­ál­lás­ból ész­re­vét­le­nül fi­gyel­he­tő meg a pá­rat­lan ma­dár­vi­lág. A gó­lya­fa­lu a re­pül­ni már nem tu­dó gó­lyák el­ke­rí­tett bi­ro­dal­ma, ahol a tar­tó­san sé­rült egye­dek is si­ker­rel rak­hat­nak fész­ket talajközelben.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .