A leggyorsabb indián

Burt egy 1920-as Indian Scout V-Twin mo­tort „sufnituningol”, és hu­szon­öt év ter­ve­zés, ál­mo­do­zás után el­uta­zik egy má­sik föld­rész­re, hogy vi­lág­csú­csot ál­lít­son fel a Bonneville sós sík­sá­gon meg­ren­de­zett gyor­sa­sá­gi ver­se­nyen. A film, bár meg­tör­tént ese­mé­nye­ken ala­pul, igen­csak el­ru­gasz­ko­dik a va­ló­ság­tól. De ez nem is baj, hi­szen a lel­ki út fon­to­sabb, mint a meg­tett ki­lo­mé­te­rek. Ezt min­den bi­zon­­nyal ma­ga Burt Munro is tud­ta, aki­nek 1967-ben fel­ál­lí­tott re­kord­ját csak 2010-ben si­ke­rült meg­dön­te­ni.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .