A külföldi magyarok püspöke Kanadában

Útjának első állomásán, a kanadai Hamiltonban Szentháromság vasárnapján megbeszélést folytatott Anthony F. Tonnos püspökkel a hamiltoni Szent István magyar egyházközség lelkipásztori ellátásának jövőjéről. A megbeszélés után főpapi szentmise következett, amelynek keretében a két püspök mellett a környező magyar egyházközségek lelkipásztorai is koncelebráltak.
A szentmise kezdetén a hamiltoni főpásztor Tonnos püspök saját pásztorbotját nyújtotta át a külföldi magyarok püspökének, ezzel is jelezve közös küldetésüket a magyarok lelkipásztori szolgálatában, majd Pesznyák Béla, a magyar egyházközség plébánosa köszöntötte a két főpásztort, paptestvéreit és az ünneplő közösséget. „Sohase feledjétek el, hogy Jézus kereszt-jelét hordozzátok homlokotokon, és ezt egy magyar püspök krizmával jelölte oda, ami azt jelenti: tegyetek tanúságot hitetekről és magyarságotokról. Legyen büszke rátok a befogadó ország és a magyar haza” – buzdította Cserháti Ferenc püspök homíliájában a bérmálkozó öt fiatalt és három felnőttet. A szentmise után ünnepi fogadás következett, amelyen mintegy háromszáz magyar vendég vett részt, és a helyi magyar fiatalok ünnepi műsorral, néptáncokkal, versekkel köszöntötték az óhazából érkezett főpásztort.
Cserháti Ferenc püspök ellátogatott a Hamilton melletti Szent Erzsébet faluba, ahol Erzsébet nővérrel, a falu alapítójával és ott lakó nyugdíjas magyar jezsuita atyákkal találkozott, akiknek a segítségét kérte a környékben élő magyarok lelkipásztori gondozásában. Ezt követően felkereste a magyar görög katolikusok hamiltoni Szent Mihály arkangyal templomát, ahol Deák Miklós paróchus köszöntötte. A püspök beszédében megemlékezett Szent Pál apostol születésének 2000. évfordulójáról: Krisztushoz való hűségre, korszerű tanúságtételre és egységre szólította a vesperásra összegyűlt magyar híveket.

A hamiltoni hívek nagy szeretettel fogadták a külföldi magyarok főpásztorát, aki látogatásával újabb jelét adta a magyar egyház lelkipásztori gondoskodásának a külföldi magyarok iránt, és megerősítette az itt élő magyar hívek egy nemzettesthez, magyar hazánkhoz való tartozását.
Cserháti Ferenc püspök a következő napokban Ancasterben részt vesz a kanadai magyar papok háromnapos találkozóján, aztán a Csendes-óceán partján, Vancouverben és Victoriában látogatja meg a hazánktól legtávolabb élő kanadai magyarokat.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .