A hét szentjei és ünnepei

A sír fölé épített „boltozatos szoba” az aranykereszttel ma is látható a főoltár alatt. XVI. Benedek pápa innen indult körmenetben a pápai szolgálatát megkezdő misére. A diakónusok pedig a palliumot, a halászgyűrűt és az evangéliumoskönyvet az oltárról felemelve vitték a körmenetben. A bazilika falain megtalálható a krisztusi ígéret: „Te Péter vagy, és erre a sziklára építem egyházamat…” Ugyancsak itt található Szent Péter apostol ülő bronzszobra, kezében a kereszt, a másikban a kulcsok. Ezen az ünnepen piros palástot helyeznek rá.

Szent Pál apostolt ugyancsak 67-ben fejezték le, teste a falakon kívüli Szent Pál-bazilikában nyugszik. Szilveszter pápa kérésére 324-ben Nagy Konstantin császár bazilikát építtetett az apostol sírja fölé.
Más úton jártak az evangélium hirdetésében, de közös sorsuk a Krisztusért való legnagyobb tanúságtétel volt: a vértanúság.

A római egyház első szent vértanúi (Június 30.)

Azokra a vértanúkra emlékezünk, akik Néró császár idejében szenvedtek vértanúságot. A római tűzvészért, amelynek borzalmas voltáról Tacitus római történész beszámol, a császár a keresztényeket okolta. 64. október 13-án, a trónra lépésének tizedik évfordulóján rendezett cirkuszi játékokon keresztre feszítettek vagy a színpadi játékok során meggyilkoltak, sőt, fáklyaként égettek meg számos keresztényt.

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) (Július 2.)

Az ünnep eseményeit az evangélium beszéli el, és ebben hangzik el a Boldogságos Szűz hálaéneke: a Magnificat (Magasztalja lelkem az Urat). Ezt az egyház mindennap az esti dicséretben imádkozza. Sarlós Boldogasszony ünnepét Szent Bonaventúra kezdeményezésére 1263-ban vezették be a ferenceseknél. VIII. Bonifác pápa 1389-ben az ünnepet kiterjesztette az egész egyházra. Hosszú ideig parancsolt ünnep volt, amit IX. Piusz pápa változtatott meg. A rózsafüzér örvendetes titkai között is szerepel az üdvösség történetének ez az eseménye.

Szent Tamás apostol Július 3.)

Szent János evangéliumában sokat foglalkozik az „Iker” (Didümosz) személyével. Ő az, aki hitetlenkedve fogadta társai tanúságát a feltámadt Krisztusról. Amikor azonban Jézus megjelent és hozzá fordult, azonnal megvallotta hitét: Én Uram, én Istenem! A hagyomány szerint Indiában és Perzsiában hirdette az evangéliumot. Az indiai tamás-keresztények őseit Tamás apostol térítette meg, ezért is használják ma is magukra vonatkoztatva ezt a nevet.

Portugáliai Szent Erzsébet Július 4.)

Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúga. 1271-ben született, gyermeklányként feleségül adták Déneshez, Portugália királyához. Házasságukból két gyermekük született. Férje halála után szétosztotta vagyonát, és felvette Szent Ferenc harmadrendjének ruháját. Gyalog ment el Szent Jakab sírjához, Compostellába, majd visszavonult Coimbrába, az általa alapított klarissza kolostorba. Sokat fáradozott a családi békéért. 1336-ban fejezte be földi zarándokútját.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .