A hét szentjei

Ez a pápák székesegyháza, ezért az új pápa megválasztása után rövid időn belül látogatást tesz a lateráni bazilikában, és elfoglalja tanítói székét, katedráját. Ezt tette XVI. Benedek pápa is megválasztása után néhány nappal.

Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító (November 10.)

Nehéz történelmi korban volt Róma püspöke. Alkalmasságát különböző feladatok alkalmával már bizonyította. Így a keleti egyházzal való egységért sokat fáradozott. 440 szeptemberében lett Róma püspöke. Híres dogmatikus levelében fejtette ki az Eutychész nevéhez fűződő eretnekség tévedéseit, bizonyítva, hogy Krisztusban össze nem keveredett isteni és emberi természet van. Ezt a kalkedoni zsinat atyái 451-ben nagy lelkesedéssel elfogadták ilyen felkiáltással: „Ez az Atyák hite! Péter szólt Leó által.” Huszonegy éves pápasága alatt nemcsak a lelkek igazi gondozója volt, hanem a barbárok támadásaival szemben is védelmezte Rómát. Számos gazdag teológiai tartalmú beszéde, írása és levele maradt fenn. Liturgikus ünnepét temetése napján ünnepli az egyház.

Tours-i Szent Márton püspök (November 11.)

A mai Szombathely területén született 316 körül, pogány családból. A keresztség szentségének felvétele után megvált a katonai szolgálattól, és Galliában szerzetesi életet élt Szent Hiláriusz irányításával. Pappá szentelték, majd rövidesen Tours püspökévé választották. Felszentelése után nyájának gondos pásztoraként tevékenykedett. Személyéhez számos legenda kapcsolódik. Sokat fáradozott a papság műveltségének emeléséért és a szegényekért. 397. november 8-án halt meg. Életének számos eseményét tanítványa, Sulpicius Severus örökítette meg.

Szent Jozafát püspök és vértanú (November 12.)

Ortodox szülők gyermeke, 1580 körül Ukrajnában született. Katolikus hitre térve Nagy Szent Vazul szerzetesei közé lépett. Fáradhatatlanul dolgozott a keresztények egységéért. 1623-ban e napon halt vértanúhalált. Jelentőségét XI. Piusz pápa ezekkel a szavakkal fogalmazta meg: „Hogy pedig ez az egység és egyesülés örökké tartó legyen, ezért szentelte meg ezt az egységet a gondviselő Isten a szentség és a vértanúság együttes pecsétjével.”

Magyar szentek és boldogok (November 13.)

Azoknak az egyházmegyei szenteknek az ünnepét tartjuk ekkor, akiknek az ereklyéit őrizzük templomainkban. Rájuk emlékezünk, akik nemzetünkhöz tartoztak, előttünk jártak a földi élet útján, és hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Számuk október 31-én ismét gyarapodott, amikor megtörtént Meszlényi Zoltán vértanú püspök boldoggá avatása. Méltán kérhetjük és bátran kérjük is segítségüket és közbenjárásukat, hogy életünkkel mi is példájukat kövessük.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .