A hét szentje

Kevés történelmileg hiteles adatot tudunk Párizs első püspökéről. Annyi bizonyos, hogy Dénes római-gall püspök volt, aki a III. század közepén az akkor még jelentéktelen helységben, Lutitiae Parisiorumban, a mai Párizs elődjében hirdette az evangéliumot. Mint a város első püspöke megszervezte az egyházi életet, és Decius (250–251) vagy Valerianus (258) üldözése alatt munkatársaival együtt vértanúságot szenvedett.
A történeti bizonyítékok szétszórva találhatók a Meroving-kori forrásokban. Tours-i Szent Gergely (594) Historia francorum című művében azt írja, Dénes egyike volt a galliai egyházat alapító hét püspöknek, akik Decius császár idején Rómából Galliába jöttek. A hét püspökség, amelyeknek püspökeit Gergely megnevezi, valóban a III. század közepén keletkezett. Gergely kifejezetten állítja, hogy a párizsi püspököt karddal végezték ki.
Szent Genovéva életrajza, amelyet 520 körül írtak, megnevezi az utcát is, ahol a kivégzés történt: Vicus Catulliacus. Genovéva bazilikát építtetett a vértanú Dénes püspök emlékezetére.
A legrégebbi források csak az alapító püspökről, vértanúságáról és a bazilika építéséről szólnak, társairól nem. A római martirológium és néhány meroving forrás ezzel szemben azt mondja, hogy Dénes püspökkel együtt egy Eleutherius és egy Rusticus nevű egyházi tisztséget betöltő embert is megöltek Krisztus nevéért.
Dénes életéből a legendás elbeszélések alapján részletesebb képet alkothatunk. Eszerint a pápa küldte őt Párizsba Eleutheriusszal és Rusticusszal együtt. Általuk a kegyelem fénye oly nyilvánvalóan ragyogott fel e vidéken, hogy a pogány papság felháborodott és lázadást szított ellenük, de mikor a felbujtott tömeg meglátta a szentet, lecsillapodott, mert Dénes hitével és szelídségével rácáfolt minden koholt vádra. Fescennius prefektus azonban eljárást indított a párizsi keresztények ellen, és egy prédikációja közben Dénest is letartóztatta. Társaival együtt először gúnyt űztek belőle, majd mindannyiukat megkínozták a börtönben. Dénest utána rostélyhoz bilincselték és tűz fölé helyezték; ezután vadálla­tok elé dobták, végül keresztre szegezték. De sem a hitét, sem az életét nem tudták kioltani. Akkor ismét visszavitték a börtönbe, ahol sok halálra ítélt keresztény jelenlétében misézett. E mise közben megjelent neki az Úr Krisztus, kenyeret nyújtott át, és azt mondta: ,,Fogadd ezt, mert igen nagy jutalom vár rád nálam.” Mise után az őrök kivonszolták a börtönből és egy bálványkép előtt lefejezték. Ekkor – mondja a legenda –, Dénes kezébe vette a tulajdon fejét, és egy angyal elvezette a vértanúság hegyéről (Mons Martyrum, a francia Montmartre) két mérföld távolságra egy helyre, ahol a sírjának kellett lennie. Itt angyali énekszó fogadta.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .