A harcos

Sze­gény Mark Wahlberg. A ci­kis hiphop-énekesi imázst már ré­gen ma­ga mö­gött hagy­ta, ám még min­dig túl ke­ve­sen hi­szik el ró­la, hogy ko­moly szí­nész. Nem elég, hogy rég­óta dé­del­ge­tett film­ter­ve so­ká­ig nem akart ös­­sze­jön­ni, a vé­gül el­ké­szült A har­cos fő­sze­rep­lői kö­zül ő az egyet­len, aki nem ju­tott Oscar-jelölésig. Pe­dig oko­san, fi­nom me­lan­kó­li­á­val ját­szik, csak épp Christian Bale (a tes­ti­leg-lel­ki­leg szét­esett báty sze­re­pé­ben zse­ni­á­lis ala­kí­tást nyújt) és Melissa Leo (aki kor­lá­tolt, ugyan­ak­kor ra­vasz anya­tig­ris­ként re­me­kel) el­lop­ja elő­le a show-t (mind­ket­ten meg is kap­ták 2011-ben az arany­szob­rot). Ag­gód­nia még­sem kell, David O. Russell ren­de­ző ugyan­is ke­mény és fel­eme­lő drá­mát fa­rag a mély­ről in­du­ló, majd fan­tasz­ti­kus vis­­sza­té­rést pro­du­ká­ló bok­szo­ló igaz tör­té­ne­té­ből, mely a leg­na­gyobb meccs­ről: ön­ma­gunk le­győ­zé­sé­ről szól.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .