A fiatalok érzelmi és szexuális neveléséről

Fotó: Lambert Attila

 

A Bíró László családreferens püspök által vezetett találkozón Janka Ferenc, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola teológiatanára bemutatta a Fiatalok érzelmi és szexuális nevelése című vatikáni dokumentumtervezetet. A témák kidolgozását a Világiak, Család és Élet Dikasz­té­ri­u­ma külső szakértők bevonásával kezdte meg. Jelenleg az anyag széles körű értékelése és véleményezése, a tökéletesítési javaslatok összegyűjtése és kiértékelése zajlik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottságának megbízásából ebben a munkában vesz részt Janka
Ferenc, aki elmondta, hogy a vatikáni dokumentum összeállításának kezdeményezője a spanyolországi Szent Antal Egyetem, amelynek oktatói az országban elterjedt genderideológia ellenében dolgoztak ki szexuális, érzelmi és etikai nevelési tananyagot az iskolák számára.
A családpasztorációs találkozó bevezetőjében Bíró László püspök, az MKPK Családbizottságának elnöke Ferenc pápa idei nagycsütörtöki szent­beszédét idézve arról szólt, hogy az evangélium hirdetőinek kulcsfontosságú magatartása az emberekhez való közelség, a megszólíthatóság, ami az irgalmasság kulcsa. Ez egyúttal a családpasztoráció jellemzője is. Elég, ha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus megtestesülése egy családban történt, élete pedig harminc éven át tartó rejtettséggel kezdődött. Ennek arra kell indítania a lelkipásztorokat, hogy odafigyelő, megszólítható módon, tettekkel és jó szóval legyenek jelen plébániájuk közösségében. Ez a jelenlét pedig ne mesterkélt, ne klerikális legyen, hanem az emberekhez, a családokhoz közeli.
A püspök azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi családpolitika szemléletformáló és felelős törekvései mellé oda kell állniuk a lelkipásztoroknak a lélekformálás erejével. „Ne fáradjunk bele a közelségbe, ami a családokkal való kapcsolatunkat jellemzi, és ne feledjük, hogy a tárgyi tudás, az elvont igazságok továbbadása mellett figyelnünk kell az érzelmekre is, mert nagyon fontos az érzelmi intelligencia. Ne a válságról prédikáljunk, ne sajnálkozzunk! Az a hivatásunk, hogy a házasság örömét hirdessük” – buzdította a paptestvéreket Bíró László.
Az érzelmi intelligenciát fejlesztő, a családi életre és az érett szexualitásra felkészítő nevelés terén Magyar­országon több kezdeményezés indult fiatalok számára egyházi körökben. A családpasztorációs konferencián Boros Annamária – aki Tomka Ferenc atya káposztásmegyeri plébániai közösségében nevelkedett – bemutatta a TeenStar elnevezésű, német–osztrák kezdeményezésű, fiataloknak szóló szexuálpedagógiai programot, amelyet harminc évvel ezelőtt a Humanae vitae kezdetű pápai enciklika ihletett, és amelyet már Magyarországon is oktatnak. A féléves tanfolyamon, amelyet képzett oktatók tartanak iskolákban, a diákok megismerik testük működését, elfogadó, pozitív viszonyulásra tesznek szert azzal kapcsolatban, és érettebben látnak rá szexualitásukra is. „A lányok rácsodálkoznak arra, hogy milyen nagy ajándék a testük, ezért biztosan nem fogják odaadni magukat az első jöttmentnek; a fiúk pedig jobban megismerik az érzelmeiket, és képessé válnak arra, hogy kezeljék, és uralkodjanak magukon” – mondta az előadó. A tapasztalatok szerint mindez sokkal többet jelent a diákok számára, mint az egyoldalúan a fogamzásgátlásra fókuszáló szexuális felvilágosító tanórákon hallottak. A TeenStar óráin bármilyen kérdést feltehetnek, és a személyiség egészéről esik szó. A programról további tájékoztatás olvasható a http://ergo-net.hu honlapon.
Egy másik kezdeményezés a Pécsi Egyházmegyében nyert teret: Udvardy György püspök felkérésére Nagy Péter egyházmegyei közoktatási munkatárs, biológia–rajz szakos tanár, grafikus évekkel ezelőtt átfogó programot indított el. A családi életre nevelés komplett és komplex projektje 2010 óta zajlik most már mind a tizenhat egyházi iskolában a 11–14 éves diákok számára, minden osztályban, fiúknak és lányoknak egyaránt. 2014-től a szülőknek, a 14 és 18 év közötti tanulóknak (életstratégiai program), 2013-tól a 18 év felettieknek (pár­kapcsolati műhely) indultak projektek. „A keresztény hit, az emberi normalitás” alapján kidolgozott képzés, amely őszintén tárgyal önismereti, illetve szexualitással és konfliktuskezeléssel kapcsolatos kérdéseket, a visszajelzések alapján rendkívül elfogadott a fiatalok körében, és egyes pedagógiai központokban jelenleg országos szintű bevezetéséről is tárgyalnak. A hatalmas munkát végző Nagy Péter megalkuvások nélküli, karizmatikus egyénisége, a fiatalok nyelvét is ismerő, férfias stílusa garancia a sikerre, telt házas előadásokon „menti a lelkeket”. A szexualitás torzult szemléletére és gyakorlatára reagálva frappánsan szokta mondani a diákoknak: „Nem te fogyasztod a pornót, hanem a pornó fogyaszt el téged.”
A harmadik kezdeményezést, a TestTeo projektet Babos Áron diakónus mutatta be egy team segítségével. A 2010-ben indult programot jelenleg harminc önkéntes tag segíti, 2014 óta húsz hétvégét szerveztek alkalmanként negyven fiatal számára. A TestTeo alapját II. János Pál pápának a test teológiájáról szóló tanítása jelenti, amelynek központi üzenete: az ember lényege az, hogy odaajándékozza magát valakinek. Hétvégéiken ennek tükrében beszélnek többek között a szexualitásról is. Ezeken az összejöveteleken szentmise és gyónási alkalom is van, s az előadók tapasztalata szerint a TestTeo evangelizációs eszköz, mert mélyreható tanítás, amely megérinti a lelket. „Az a vágyunk, hogy elterjedjen a test teológiájáról szóló pápai tanítás” – mondta Babos Áron, s ennek érdekében a jövőben gimnazistáknak, házaspároknak, papoknak is tartanának hétvégi alkalmakat. Róluk és tevékenységükről a kezdeményezés honlapján (https://www.testteo.hu) olvashatnak bővebben.
A családpasztorációs papi találkozó gerincét Janka Ferenc teológiai tanár többrészes előadása adta, amely nemcsak bemutatta Martin Buber, Erich Fromm, Eric Berne, Carl Gustav Jung és Gary Chapman kutatási eredményeit, hanem a magyar költészet mesterműveit segítségül hívva antropológiai megalapozását is nyújtotta a Világiak, Család és Élet Dikasz­té­ri­uma által készített pedagógiai anyagnak, amely hamarosan magyarul is elérhető lesz a családbizottság honlapján. Janka Ferenc leszögezte, a kapcsolatokban élő ember számára legfontosabb az istenkapcsolat, amelyben megértheti, hogy Teremtője számára minden ember, köztük ő is nélkülözhetetlen és szeretetre méltó. Meg kell ismernünk a szeretet anyanyelvét és művészetét az önmagunkról való lemondás, az önfeláldozás útján, csak így juthatunk el a személyiségünk érettségére. Férfiként, nőként pedig egyen­rangúak vagyunk, ugyanakkor nem egyformák. S igaz, hogy a szexualitás nyelvét meg kell tanulni, de mondanivaló nélkül üres ez a nyelv. Ez a mondanivaló pedig a szeretet.

(A dikasztérium szövegtervezete idegen nyelven már olvasható a http://www.educazioneaffettiva.org oldalon.)

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .