2009 a világegyházban

Január

6. A csillagjárásnak nevezett hagyományos énekes játék és adománygyűjtés a német nyelvterületen kívül idén először Varsóban is elindult. Mottója: A gyermekek békét keresnek.
8. A Gázai övezetben érvényesülő erőszak ellen ökumenikus imatalálkozót tartottak tizenhárom egyház jeruzsálemi vezetői. Michel Sabbah nyugalmazott pátriárka Szent Pál szavairól elmélkedett: „Húzzátok lábatokra a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját.” Különböző nyelveken imádkoztak az övezet lakóiért, a foglyokért, az elhurcoltakért, a menekültekért és a támadások befejezéséért. A segélyszervezetek a válság sújtotta területre való bejutás érdekében azonnali tűzszünetet követeltek.
13-18. A családok VI. világtalálkozója zajlott Mexikóvárosban. Témája: A család az emberi és keresztény értékekre nevelés műhelye. A családok lelkipásztori szolgálata az egyház elsődleges feladata, mivel a család az új evangelizálás és a hit átadásának alapvető helye.
18.Az ökumenikus imahét alkalmából XVI. Benedek hangsúlyozta, hogy a párbeszéd a mai megosztott, konfliktusokkal küzdő társadalom számára „sürgetőbb, mint valaha”.
22.Az Egyesült Államok főpásztorai arra kérték Barack Obama elnököt, hogy ne vonja vissza azokat a jelenleg hatályban lévő törvényeket, amelyek az abortusz vonatkozásában az egészségügyi dolgozók lelkiismereti szabadságát biztosítják.
24.A Szentatya feloldotta a Szent X. Piusz Papi Testvérület 1988-ban felszentelt négy püspökére vonatkozó kiközösítést.
25.A pápa megemlékezett az iraki egyház elleni erőszak áldozatairól. Az egyházfő a keresztények emberi és polgári jogainak érvényesítésére, az üldözések megszüntetésére hívott fel. Az ad limina látogatáson Rómában tartózkodó Luis Saiko iraki káld érsek úgy nyilatkozott: az iraki keresztények attól félnek, hogy a világ megfeledkezik Irakról. A térségben kétezer éve jelen vannak a keresztények.

Február

1. XVI. Benedek pápa az eutanáziát, az úgynevezett kegyes halált hamis válasznak nevezte a szenvedés drámájára.
4. Tarcisio Bertone bíboros államtitkár kétnapos hivatalos látogatásra Madridba érkezett. Tárgyalt a politikai vezetőkkel, és előadást tartott az emberi jogokról.
10.A berlini fal leomlásának huszadik és Stepinac bíboros boldoggá avatásának tizedik évfordulója alkalmából a közép-európai püspöki konferenciák elnökei és bíborosai üléseztek Zágrábban a közép-európai egyház küldetéséről a kommunista rendszer bukása után.
11. Vatikánváros nyolcvanéves. 1929-ben ezen a napon írták alá a lateráni egyezményt, amely szabályozta a Vatikán és az olasz állam viszonyát.
19-22. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) közös bizottsága megtartotta rendes ülését Esztergomban. A fő téma a környezetvédelem volt.

Március

10. XVI.Benedek pápa levelet intézett a világ püspökeihez a Marcel Lefébvre érsek által felszentelt négy püspök feloldott kiközösítésével kapcsolatban. Ebben hangsúlyozta: a kiközösítés feloldása megteremtette annak lehetőségét, hogy a püspökök és a Szent X. Piusz Papi Testvérület párbeszédet kezdjenek az egyház tanításának maradéktalan elfogadása érdekében. A világ püspökei nyilatkozatokban fejezték ki szolidaritásukat a pápával.
17-23. A Szentatya apostoli látogatást tett Kamerunban és Angolában. Afrika a remény kontinense. A Szentatya lelkipásztori útja gyakorlatilag az őszi Afrika-szinódus előkészítése volt.
26. A Szeretet Misszionáriusai új elöljárójává választották Mary Prema Pierick nővért.
30-április 1. A kínai egyház fő problémáit tanulmányozó bizottság második ülése zajlott a Vatikánban.

Április

11.Húsvét vigíliáján Franciaországban mintegy kétezer-kilencszáz felnőtt részesült a keresztség szentségében. Ez a szám kétszázhatvannal több, mint az előző évi keresztelkedőké.
20.A rasszizmussal és idegengyűlölettel foglalkozó genfi ENSZ-konferencián Silvano Tomasi érsek, vatikáni megfigyelő felhívta a figyelmet: minden vallás és felekezet közül a keresztények szenvednek a legnagyobb számban jogaik megsértése miatt.
26. XVI. Benedek pápa öt szentet avatott: Arcangelo Tadinit (1846-1912), Bernardo Tolomeit (1272-1348), Nuno Álvares Pereirát (1360-1431), Geltrude Comensolit (1847-1903) és Caterina Volpicellit (1839-1894).
28. A Szentatya a földrengés sújtotta Abruzzóba látogatott.

Május

8-15.A Szentatya szentföldi zarándoklata Jordániában és Izraelben. „A béke zarándokaként jöttem ide – mondta. – A zarándoklat az emberi élet jelképe is, amely nem más, mint előrehaladás Isten és ember közössége felé. Remélem, sokan követik majd ezt az utat, előmozdítva a Szentföld népeinek egységét, a béke hírnökeiként.”
15-17. Nemzetközi katonai zarándoklat Lourdes-ba, amelyen harmincöt ország tizennyolcezer katonája vett részt.
24. A pápa Montecassino bencés monostorában felkereste Szent Benedek sírját, és megemlékezett a várost és az apátságot hatvanöt évvel ezelőtt ért súlyos háborús pusztításokról.

Június

19.Jézus Szíve ünnepének vesperásával a pápa megnyitotta a papság évét. A Szentatya szándéka, hogy az egyház közösségének figyelmét a papi hivatásra irányítsa, és szorgalmazza a hívők imáját a papi hivatásokért.

Július

7.Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) címmel megjelent XVI. Benedek pápa új körlevele, melyben – VI. Pál Populorum progressio kezdetű enciklikája után negyven évvel – kifejti az egyház szociális tanításának teológiai alapjait, illetve állást foglal a világ gazdasági és társadalmi életének mai jelenségeivel kapcsolatban.
8.XVI. Benedek pápa levélben fordult a G8 csúcstalálkozó résztvevőihez. A szegény országok iránti felelősségükre emlékeztette a világ legfejlettebb államainak vezetőit.
12. Iraki templomok voltak a célpontjai hét bagdadi bombatámadásnak, amelyek során négyen meghaltak, valamint több mint harmincan megsebesültek.

Augusztus

1.Kelet-Pakisztán Gorja városában muzulmán terroristák megölték egy keresztény közösség nyolc tagját.
10-16. Az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetsége (FABC) a Fülöp-szigeteken tartotta plenáris ülést. Témája: Megélni az Eucharisztiát Ázsiában. A pápát Francis Arinze bíboros képviselte az ülésen.
18. Timothy Dolan New York-i érsek nyilatkozata szerint az egyház számos problémája között a legsúlyosabb a házasságra szóló hivatások számának csökkenése.

Szeptember

2.A második világháború kitörésének hetvenedik évfordulóján a német és a lengyel püspökök közös nyilatkozatot adtak ki. Ebben hangsúlyozzák: az új nemzedékeknek is tisztában kell lenniük a történelmi múlttal.
6.A Szentatya Viterbóba és Bagnoregióba látogatott. Felkereste Szent Bonaventura sírját. „Sivataggá lesz az emberi szív, ha elveszíti a hallásra és szólásra való képességét, ha nem tud szólni Istenhez és embertársához” – mutatott rá a pápa.
26-28. A Szentatya apostoli látogatást tett az erősen szekularizálódott Csehországba. Az út a prágai Kisjézus kegyszobránál kezdődött, és a fiatalok között végződött. „Krisztus az egyetlen biztos remény” – mutatott rá a pápa.

Október

1-4.A CCEE plenáris ülése zajlott Párizsban, melynek mottója: Egyház és állam, húsz évvel a berlini fal leomlása után. A különböző országokban létrejött modelleket, jogi megoldásokat vizsgálták az ülésen, amelyen Erdő Péter bíboros elnök is előadást tartott.
4-25. A Püspöki Szinódus Afrikával foglalkozó második rendkívüli ülésszaka zajlott ezzel a mottóval: Az afrikai egyház a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke szolgálatában.
5. A Congregatio Jesu (angolkisasszonyok) szerzetesrend alapításának négyszázadik évfordulóját ünnepelték Rómában. A rendezvényen harminckilenc országból mintegy ezer rendtag vett részt.
8-11. Gdanskban európai katolikus szociális napokat tartottak Európa kihívása a szolidaritás címmel. Az első – a COMECE által kezdeményezett – európai szintű katolikus szociális konferencián mintegy hatszázan vettek részt.
11. XVI. Benedek öt boldogot avatott szentté: Zygmunt Szczesny Felinskit (1822-1895), Francesco Colly Guitart (1812-1875), Jozef Damian de Veustert (1840-1889), Rafael Arnaiz Baront (1911-1938) és Jeanne Jugant (1792-1879).
13. Keresztény és hindu fiatalok háromnapos szemináriumot tartottak az indiai Orisszában, Ünnepeljük együtt a különbözőséget! mottóval.
17. Jóval több mint egymillióan tüntettek Madridban az abortusztörvény tervezett liberalizálása ellen.
19. Jerzy Popieluszko vértanú lengyel pap halálának évfordulójára emlékeztek Lengyelországban. A harminchét éves lelkipásztort 1984-ben ölték meg kommunista állambiztonsági tisztek.
26. A Szent X. Piusz Testvérület szakértői és az Ecclesia Dei bizottság megkezdte a párbeszédet a Vatikánban, melynek célja a szakadárok visszatérése az egyház egységébe.

November

6-7.A sport spirituális szerepéről tanácskoztak Rómában, a Vatikán által rendezett szemináriumon.
9. A berlini fal leomlásának huszadik évfordulóján Joachim Meisner bíboros, kölni érsek hangsúlyozta, hogy az egyháznak is része volt a fal lebontásában.
16. Tarcisio Bertone bíboros államtitkár levelet intézett a kínai papsághoz, amelyben a katolikus közösségen belüli kiengesztelődésre és a polgári hatóságokkal folytatandó párbeszédre buzdított.
21. Kétszázhatvan művésszel találkozott XVI. Benedek pápa a Sixtus-kápolnában.
22. Az első boldoggá avatás a Szentföldön: Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa Názáretben – a pápa megbízásából – boldoggá avatta Marie-Alphonsine Danil Ghattas palesztin szerzetes nővért (1843-1927).
24. A vietnami katolikusokhoz üzenettel fordult a Szentatya abból az alkalomból, hogy háromszázötven éve hozta létre VII.Sándor pápa az ország területén az első két apostoli vikariátust, 1960-ban pedig XXIII. János intézkedésére létrejött a teljes hierarchia. A pápa azt kívánta, hogy vértanúik segítsék a vietnami hívőket a hit, a remény és a szeretet megerősítésében.
29. Tudatos stratégia rejlik az iraki keresztényeket sújtó erőszakos cselekmények mögött – nyilatkozta Moszul érseke a L’Osservatore Romano című vatikáni napilapban.
30. Walter Kasper bíboros Konstantinápolyban átadta a pápa üzenetét Bartholomaiosz ökumenikus pátriárkának: „Keressünk együtt olyan formákat, amelyek által Róma püspöke betöltheti szolgálatát mindenki elismerésével.”

December

2.A lengyelországi katolikus egyház a kommunista rendszer keresztény üldözötteinek közös boldoggá avatását kezdeményezte. Az eljárást a „kánoni dokumentációs központ” folytatja Drohiczynban.
3. XVI. Benedek pápa fogadta Dimitrij Medvegyev orosz államfőt. Megegyeztek a teljes körű diplomáciai kapcsolatok felvételéről, ami december 9-én meg is történt.
11. A Szentatya fogadta Nguyen Minh Triet vietnami köztársasági elnököt. Ez volt az első alkalom, hogy a Vietnami Szocialista Köztársaság elnöke találkozott a pápával és az államtitkárság felelőseivel. A látogatás jelentős lépés a kétoldalú kapcsolatok fejlődésében.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .