Tűnődés a hétről: Imádkozzunk!

Ebben segítségünkre van a Szent István Társulat két újdonsága. Az egyik Kérjétek az aratás Urát! címmel jelent meg Kindelmann Győző válogatásában (a szerkesztésben Szerencsés Zsolt segítette), a másik Rózsa Huba professzor Úton a Mesterrel című, a liturgikus C évre szóló evangéliummagyarázatait tartalmazza. Az előbbi papok, a papságra hivatást érzők és az értük imádkozók számára készült, abban a szellemben, amelyet XVI. Benedek pápa így fogalmazott meg: „A mai papoknak Vianney Szent János, az arsi plébános példája által kell megtanulniuk, hogyan azonosulhatnak teljesen saját feladatukkal. A papság évének célja, hogy segítsük a papokat a lelki tökéletesedés útján, amin szolgálatuk hatékonysága múlik, s hogy újból felfedezzék a kegyelem rendkívüli és nélkülözhetetlen adomány voltát.” Rózsa Huba így összegzi célját: „A magyarázatok nemcsak arra szolgálnak, hogy egy-egy vasárnap evangéliumának tanítását mélyebben megismerjük, hanem összességükben arra, hogy általuk végigkísérjük Jézus megváltó tevékenységének útját, és ezáltal jobban megismerjük a názáreti Jézus alakját.” Az evangéliumi magyarázatok ez esetben nemcsak történelmi ismereteikkel gazdagítják, hanem az év során Jézus tevékenységének kísérőiül hívnak, s közben a lelki élet olyan tartományába szólítanak, amelyben az imádsággal fogalmazhatjuk meg a legméltóbb és legtalálóbb szavakat. A két könyv tehát kiegészíti egymást, arról nem is szólva, mennyire sürgető feladatunk itt és most papi hivatásokért vagy a papokért imádkoznunk. A közösségnek küldetése ez, hiszen a papi hivatás maradéktalan megvalósításához folyvást Isten kegyelmére és támogatására van szükség. Szépen fogalmazta meg ezt Kalkuttai Teréz anya a hivatásbeli hűségért esdő imájában:

Uram, engedd, hogy hivatásom nagyságát
a vele járó felelősséggel vállaljam!
Add, hogy elkötelezettségem sohase lankadjon,
ha nehézséggel, gonoszsággal
vagy türelmetlenséggel szembesülök!

Valljuk meg, a Mesterrel haladva nemcsak szolgái találják szembe magukat gonoszsággal és türelmetlenséggel, hanem azok is, akik megvallják, hogy őt követik. A mai világban közös sorsa ez szolgáinak éss a nyomában járóknak. Ám erőt meríthetünk az imákból és az evangéliumból. Az évközi 23. vasárnapon Lukács evangéliumának egyik részletéhez (14,25-33) a következőket fűzi hozzá Rózsa Huba. (Jézus itt arról beszél, mit kell tenniük követőinek.): „… napjainkban különlegesen is szükség van keresztény voltunk és Krisztushoz tartozásunk hitben való ismételt újragondolására, hogy ebből megfontolt döntés szülessék. Úgy érlelődhetünk tanítványává, ha a naponként elmondott Miatyánk »legyen meg a te akaratod« kérése fokozatosan átformálja gondolatvilágunkat és meghatározza cselekvésünket.” Ha őszintén számot vetünk magunkkal, be kell vallanunk, sokszor a megszokások béklyójában élünk. A kiszabaduláshoz segíthet az értő ismerő vezetésével olvasott evangélium és az aratás Urához való könyörgés.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .