Szentírás-Magyarázat: Jézus önértelmezésének kulcsa – Szentháromság vasárnapja, Jn 16,12-15

A mostani szentírási szakaszt olvasva azonban fel kell ismernünk, ezek az elképzelések nem állják meg a helyüket. Jeruzsálemtől Kis-ázsiáig, Rómáig rendkívül rövid idő alatt jutott el az Örömhír. Nem évszázadok teltek el Jézus történeti személye és az evangéliumok között, hanem jó három évtized. Még a legkésőbb leírt evangélium, a negyedik is megszületett az első századfordulón. Nem múlt el tehát elegendő idő ahhoz, hogy azt feltételezzük: volt egy eredeti jézusi hit, s aztán ez lassan, a történelem hosszas folyamatai révén átalakult a mai kereszténységgé. Evangéliumi perikópánk éppen ezért sajátos lenyomat: azt mutatja, hogy a Szentháromságról szóló tanítás Jézus igehirdetésének elidegeníthetetlen lényegéhez tartozik. Miben is áll e hittétel lényege Jézus szavai szerint? Az örök Atya – az emberiség megváltását akarva – elküldi a Fiút a földre, s átad neki mindent („Minden, ami Atyámé, enyém is.”). A Fiú beteljesíti az Atya akaratát („Engedelmes lett értünk a halálig.”). Az Atya elfogadja Krisztus áldozatát („Ezért Isten felmagasztalta őt.”). A feltámadásában megdicsőült Krisztus pedig elküldi az Atyától a Szentlelket. A Szentlélek gazdagsága, az általa hozott kegyelmek forrása maga az Atya („Azt mondja el, amit hall.”), azonban mégis a Fiú által származik ebből az atyai forrásból („Az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”). A Szentlélek elküldésének a célja az, hogy működése által megszülessen az egyház, s a megváltás misztériuma hatékonyan jelen legyen a világban, így minden kor minden embere számára lehetővé tegye, hogy kapcsolódjon Jézus húsvéti misztériumához („Elvezet benneteket a teljes igazságra.”). Ily módon bontakozik ki az ember megváltásának történetében a Szentháromság titka. Nem valamiféle Jézustól idegen gondolat ez – sőt, egyenesen ez Jézus önértelmezésének kulcsa. Így látja, érti önmagát és küldetését az Atya, a Fiú és a Szentlélek háromságában. De nem is elvont filozófiai okoskodás ez, hanem a hívő ember tapasztalata: így lettünk megváltva, így élünk a hitünkben, s így jutunk el a teljességre!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .