Püspöki jubileumát ünnepelte Ternyák Csaba egri érsek

Fotó: Balogh Ferenc

 

A szentmise kezdetén Csizmadia István kanonok, a bazilika plébánosa bejelentette, hogy az ünnepi alkalomból Ferenc pápa is köszönti a főpásztort. A Szentatya levelét Germano Fenemonte, a Magyarországi Apostoli Nunciatúra ideiglenes ügyvivője olvasta fel, Ficzek László általános helynök pedig magyar nyelven is ismertette.
Ferenc pápa levelében nagy szeretettel fejezte ki jókívánságait Ternyák Csabának. Mint írta: „Teológiai doktorként szolgálatodat az Egyház javára fordítottad, nagy jelentőségű feladatokat végezve mind a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként, mind a Pápai Magyar Intézet rektoraként, emberi és papi tulajdonságokkal, valamint ügyintézésben való jártassággal megáldva. Szent II. János Pál pápa 1992 karácsonyának vigíliáján esztergomi segédpüspökké és eminentianai címzetes püspökké, majd 1997-ben érsekké és a papi kongregáció titkárává nevezett ki téged, s ezzel az apostoli szék, valamint az egyetemes Egyház szolgálatára hívott.
Érdemekben gazdagon, 2007 óta az Egri Főegyházmegye hívőközösségének minden buzgósággal megáldott és mindmáig állhatatos pásztora vagy, s püspöki feladataidat hozzáértő lelkülettel teljesíted, annak az okos szolgának a példájára, akit az Úr minden java fölé rendelt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál különböző feladatokat vállaltál, hogy a papok életének formálását és a papi hivatást segítsd. Ebből az odaadó tevékenységből is látjuk szolgálatoddal való »eggyé válásodat.«Amikor tehát gratulálunk Neked, Tisztelendő Testvérünk, az Úr szőlőjében végzett tevékenységedért, kérjük, fogadd el igehirdető szolgálatodért mindnyájunk imáját. Amikor az Urat szólítjuk, hogy tegye évfordulód napját nagyon boldoggá, adja meg Neked, hogy az evangélium igazsága szerint hűségben járva, Krisztust jelenvalónak érezd, és a lelkek javáról imádsággal, szentbeszéddel és szeretettel gondoskodj” – áll a pápai levélben.
Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szintén méltatta Ternyák Csaba szolgálatát. Utalt arra, hogy a főpásztor püspöki címerében megörökítette a napkeleti bölcsek érkezését Jézushoz. A bölcseknek a csillag mutatta meg az utat az Üdvözítő jászolához. Mint mondta: az embereknek egyre nagyobb szükségük van arra, hogy megtalálják az Üdvözítőhöz vezető csillagjukat. Azt kívánta, hogy egyházmegyéjében az ünnepelt legyen minden papnak és általuk minden hívőnek az Üdvözítő felé mutató csillaga.
Ternyák Csabát Löffler ­Erzsébet, a főszékesegyház képviselő-testületének elnöke is köszöntötte, sok kegyelmet és jó egészséget kívánva további főpásztori szolgálatához.
A hálaadó szentmise kezdetén Ternyák Csaba köszönetet mondott Istennek, hogy megajándékozta a papi hivatás kegyelmével. Kifejtette, hogy hálával gondol Szent II. János Pál pápára, aki meghívta a püspöki életre. A Szentatyában mindig példaképet, követendő embert látott, aki nagyszerű papi stílust képvisel. Vonzó egyénisége olyan példa volt, amit maga is követni szeretne. A főpásztor köszönetét fejezte ki Benedek pápának is, aki az egri érseki tisztségre kinevezte. Szintén hálásan gondolt Ferenc pápára, aki levéllel köszöntötte a jubileumán.
Homíliájában Erdő Péter bíboros, prímás elmondta, hogy a II. világháború után Ternyák Csaba volt az első magyar püspök, akit maga a pápa szentelt püspökké. Beszédében így fogalmazott: „Hálát adunk azért a küldetésért, amelyet Ternyák Csaba kapott a szentelésben.” A bíboros rámutatott: Ternyák Csaba a püspöki konferencia titkáraként egész egyházi életünk újjá­szervezését segítette a kilencvenes években. A második pápalátogatás után egy évvel, 1997-ben kapott címzetes érseki kinevezést, ekkor lett a pápa közvetlen munkatársa mint a papi kongregáció titkára a Római Kúriában. Ezután tíz év római szolgálat következett. Ternyák Csaba személyében magas beosztású főpap került a pápa környezetébe, aki ottani munkájával hasznosította hazai tapasztalatait, s egyúttal segítette a világ­egyházat.
A bíboros méltatta Ternyák érseknek a hitoktatás, az oktatás és a nevelés terén végzett tevékenységét. Ugyancsak elismeréssel szólt az Egri Főegyházmegyében végzett munkájáról, az érseki látogatóközpont kialakításáról, a romapasztorációról és az egyházmegyei találkozók szervezéséről. Erdő Péter beszéde végén így fogalmazott: „Kísérje Csaba érsek szolgálatát Isten áldása és szentelő püspökének, Szent II. János Pál pápának segítő közbenjárása.”

Forrás: Homa János/Egri Főegyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .