Nem eltörölve, csak elhagyva

VI. Pál uralkodása első évében több alkalommal is viselte modern formájú tiaráját, amellyel milánói hívei ajándékozták meg. 1964-ben végleg letette, és jelképes gesztussal jótékonysági céllal áruba bocsátotta. Az akkori New York-i érsek, Francis Spellman bíboros vásárolta meg, és az azóta is a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás- kegyhelyen látható kiállítva. Az árát afrikai segélyezésre fordították. A tiarát azonban formálisan nem szüntette meg senki. Egyszerűen csak nem viselték tovább. VI. Pál például a pápaválasztási szabályokat rögzítő Romano Pontifici Eligendo apostoli rendelkezésben (1975) kifejezetten említi az új pápa koronázásának szertartását. Ennek ellenére I. János Pál nem akarta magát megkoronáztatni.

II. János Pál pápa is alkalmazkodott ehhez a gyakorlathoz. Péteri szolgálatának ünnepélyes megkezdésekor erről a következőket mondta:  „Az elmúlt évszázadokban a hármas koronát, a tiarát helyezték Péter utódának fejére, amikor székét birtokba vette. Utoljára VI. Pált koronázták meg 1963-ban, aki azonban az ünnepélyes koronázási szertartást követően soha nem viselte többet a hármas koronát, meghagyva utódai szabadságát, hogy erről döntsenek. I. János Pál pápa, akinek emléke elevenen él szíveinkben, nem akarta a tiarát, és ma az ő utóda sem akarja. Nincs itt az ideje ugyanis, hogy visszatérjünk ahhoz a szertartáshoz, és ahhoz, amit – talán igazságtalanul – a pápák világi hatalma jelképének tartottak.” Az óvatos szavakból az derül ki, hogy II. János Pál sem érezte kötelező erejűnek a tiara elhagyását, csupán úgy gondolta, hogy az nem időszerű. Azt is kimondta, hogy a tiarát nem egészen jogosan tartották a világi hatalom jelvényének. Tehát nem feltétlenül azért hagyja el, mert a római pápa lemondott a világi hatalomról. Kutatók szerint egyébként a püspöksüveg és a tiara közös „ősre” vezethető vissza: az egyik változata a pápa liturgikus fejfedőjévé, a másik pedig liturgián kívüli viseletévé fejlődött.  Igaz, hogy a pápaválasztást szabályozó új apostoli rendelkezésében (Universi Dominici Gregis – 1996) II. János Pál immár nem tesz említést a koronázási szertartásról, csupán „a pápaság ünnepélyes megkezdésének szertartását” említi. A „Róma püspöke péteri szolgálata ünnepélyes megkezdésének szertartásrendjét” már XVI. Benedek hagyta jóvá 2005. április 20-án, Piero Marini pápai szertartásmester előterjesztésére.

Benedek pápa azzal is meglepte a heraldika szakértőit, hogy pápai címerében sem jelenik meg a tiara, helyére három aranysávval díszített püspöksüveg került. Ami, mint láttuk, kezdetben szintén a pápaság kizárólagos jelvénye volt. A pápa címerét Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros tervezte, és a tiara elhagyása sok kritikát váltott ki. Hiszen címerében mind VI. Pál, mind a két János Pál továbbra is használta a tiarát. Sőt, a pápai jelvény és a Vatikánvárosi Állam címere is tartalmazza. Ami szintén mutatja, hogy nincsen formálisan megszüntetve mint pápai jelvény. Az utóbbi időkben itt-ott XVI. Benedek címere fölött is feltűnik a tiara a mitra helyett. Többnyire ajándékba kapott tárgyakról van szó, így nem lehet a pápa valamilyen tiararestauráló szándékát feltételezni mögöttük. Akárcsak a Vatikánvárosi Kormányzóság palotája előtti virágcímer esetében, ahol II. János Pál korábbi címere helyébe egyszerűen behelyettesítették XVI. Benedekét, a „körítés” változatlanul hagyásával. Igaz, ha ellenére lett volna, a Szentatya emiatt szólhatott volna.

A tiara viselésének helyreállítása tehát egyelőre nem tűnik valószínűnek XVI. Benedek részéről. Pedig jelenleg is közel húsz közül válogathatna a pápai sekrestyében: az első még XIII. Gergely számára készült, az utolsót pedig 1981-ben II. János Pál kapta ajándékba – a magyaroktól. A „magyar tiara” létezéséről nem sokat lehetett hallani mindeddig. Érdekes volna pedig kideríteni történetét. Pontosan ki és milyen megfontolásokból adományozta II. János Pálnak, amikor köztudott volt, hogy immár a második pápa, aki nem viseli a hármas koronát. Ráadásul 1981-ben? Magyarországról? Vagy netán a nyugati magyarság köréből? Az első utalás a világhálón XVI. Benedek megválasztását követően bukkant fel, az Una voce elnevezésű „tradicionalista" szervezet honlapján megjelent írásban, amely többek között éppen a tiara elhagyása miatt fogalmazott meg kemény kritikát az új pápa címerével szemben (annak tervezőjére s nem viselőjére kihegyezve persze). A szerző szerint „sem VI. Pál, sem II. János Pál nem mondott le címerében a tiara szerepeltetéséről, s nem is érezte ennek a külsőséges és erőltetett gesztusnak szükségét. Félrevezető az az érvelés is, amely szerint VI. Páltól kezdődően a pápák nem használták: emlékezzünk, hogy II. János Pál a magyaroktól kapott egy gyönyörű tiarát.” A „magyar tiara” képét valamikor 2007 szeptemberében tették fel először a világhálóra, és azóta több honlap is átvette. Láthatóan egy kiadványból származik, aláírása: „Triregno donato dagli ungheresi a S.S. Giovanni Paolo II (1981)” – vagyis: a magyarok által II. János Pál őszentségének adományozott tiara (1981).

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .