Mindszenty József bíboros emlékmiséje Esztergomban

Fotó: Mudrák Attila

 

A budapesti Pannonia Sacra-iskolából ismét kerékpárral, a Szent Gellért-iskolából pedig kenuval zarándokoltak diákok és tanárok az esztergomi engesztelő szentmisére. Eljöttek a budapesti Szent II. János Pál Iskolaközpont, a budaörsi, valamint az esztergomi Mindszenty József-iskola diákjai is.
Összesen csaknem ezer fiatal és gyermek vett részt a liturgián. A szentmisén jelen volt Darák Péter, a Kúria elnöke; Boross Péter volt miniszterelnök; Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke; Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke. A szertartáson részt vettek a testvéregyházak képviselői, a kormány, a politikai és a társadalmi élet számos képviselője, a diplomáciai testület tagjai, valamint a kulturális élet képviselői. Erdő Péter bíboros örömét fejezte ki, hogy a hívő közösség együtt ünnepelhet Joachim Meisner bíborossal, aki kora ifjúságától fogva nagy tisztelője Mindszenty Józsefnek, a hős lelkű magyar prímásnak. Köszönetet mondott a bíborosnak az esztergomi nagyszeminárium felújítási munkálatait támogató jelentős segítségéért.
Joachim Meisner szentbeszédében felidézte a hercegprímáshoz fűződő emlékeit. Személyesen nem ismerhette Mindszenty bíborost, de az egykori NDK-ban élte gyermekéveit, így volt alkalma megismerni a kommunizmus világát. Első ízben akkor figyelt fel a hitvalló prímásra, amikor 1948-ban egy újságban cikket olvasott Mindszenty peréről. Látta Mindszenty fényképét, amint a tárgyalóteremben a vádlottak padján ült. Mélyen megdöbbent azon, hogy Jézus tanítványait ma is bíróság elé hurcolják. „Ez a kép olyan hatással volt rám, hogy kivágtam és kifüggesztettem a hálószobám falára. A vádlottak padján ülő Mindszenty bíboros képe előtt aludtam el. És növekedett bennem a vágy, hogy egyszer én is olyanná váljak, mint ő, Krisztus tanúja, aki elég bátor volt ahhoz, hogy megálljon e világ hatalmasaival szemben.”
Hiszen minden egyes ember arra kapott meghívást, hogy amint Isten teljesen odaadja magát az embernek a maga istenségében, úgy az ember is odaadja magát Istennek teljes emberségében. „Így az Ige testté lett és a test, a konkrét ember, ahogyan él és szeret, annak az Istennek a szavává lesz, aki testté lett” – mondta Joachim Meisner.
Az ember szíve megnyeri a hitnek a közvéleményt, a tudományokat, a művészeteket, és mindent, ami az emberi életet alkotja. A hitnek ez a tanúsága szóban és tettben az a hagyaték, amit Mindszenty bíboros hátrahagyott népének és Egyházának – mutatott rá a bíboros. Így biztatott: Európában a szekularizációs hullám továbbra is hamisnak bizonyul, a Jézus Krisztusba vetett hit megvilágosító értelmessége pedig ragyog. Isten semmit és senkit sem hagy végérvényesen elveszni. Ő a világ és az ember gyógyulása.
Felhívta a figyelmet arra, hogy ma nagy éberségre van szükségünk, amit az is mutat, hogy az Európai Parlament egyértelmű többséggel fogadta el az ember úgynevezett szexuális és reproduktív jogait, amelyek a törvényes abortuszhoz vezetnek.
Az Istennek hitben való átadottság ma is a legtöbb, amit egy püspök az övéinek adhat – mondta Meisner bíboros, majd Romano Guardinit idézte: „Csak aki Istent ismeri, az ismeri az embert.” Az evangélium világosan kimondja, hogy az ember nem csupán Isten képmása és Jézus Krisztus testvére, hanem a Szentlélek temploma is. Ha az emberről van szó, akkor mindig Istenről van szó – fejtette ki a német teológus tanítását Köln nyugalmazott érseke. Ez a hit, ez a kiállás, az emberért felemelt hang Mindszenty bíboros üzenete a ma emberének az európai Egyházban és egész Európában – tette hozzá.
Az áldozást követően Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mind­szenty Alapítvány elnöke felolvasta a hercegprímás boldoggá avatásáért szóló imát.
A szentmise végén Joachim Meisner kifejezte csodálatát, hogy a fiatalok és a gyermekek milyen nagy számban vettek részt a szertartáson.
A liturgiát követően a püspökök, Udvardy György, Spányi Antal, Palánki Ferenc, Cserháti Ferenc, Snell György, Gyulay Endre, köztük Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek és Ternyák Csaba egri érsek; Szocska A. Ábel OSBM és Császár István apostoli kormányzók, a jelen lévő papság, az állam, a közélet és a lovagrendek képviselői megkoszorúzták Mindszenty József sírját a bazilika altemplomában.
A szentmisét követően átadták a Mindszenty József-életműdíjat, amelyet 2017-ben Beke Margit egyháztörténésznek és Habsburg-Lotharingiai Mihálynak, a Mindszenty Alapítvány elnökének ítéltek oda.
A Mindszenty József hercegprímás által 1972-ben alapított Kardinal Mindszenty Stiftung és a budapesti székhellyel működő Magyarországi Mindszenty Alapítvány Erdő Péter bíboros jóváhagyásával a 2015-ben ünnepelt jeles Mindszenty-évfordulók alkalmából alapította meg a Mindszenty József-életműdíjat. Hosszú évek munkája áll egy-egy elismerés mögött – méltatta a bíboros a díjazottak tevékenységét, és arra biztatott, hogy éljünk mi is azokért az értékekért, amelyek a hitvalló hercegprímás életét irányították, s akár áldozatok árán is legyünk készek követni azokat.
Beke Margit történész, levéltáros, az Esztergom–budapesti főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottságának elnöke, a történelemtudomány kandidátusa, az MTA doktora. A Prímási Levéltár igazgatójaként, az Érseki Simor Könyvtár vezetőjeként munkájának jelentős része az esztergomi érsekséghez kötődik. Mindszenty bíborossal több publikációban is foglalkozott. Egyházam és hazám címmel három kötetben ő rendezte sajtó alá a hercegprímás 1945 és 1948 között elmondott szentbeszédeit. Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök szenttéavatási ügyében a történészbizottság tagjaként ő állította össze az egyházmegyei eljáráshoz nélkülözhetetlen kritikai életrajzot. Jelenleg a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a bíboros életútját bemutató kiállítás létrehozásában segíti a Mindszenty Alapítvány munkáját.
Habsburg-Lotharingiai Mihály alapítványi elnök lau­dá­ció­ját Kovács Gergely posz­tulá­tor olvasta fel. Habsburg-Lotharingiai Mi­hály főherceg a Kardinal Mindszenty Stiftung és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke, 2013 és 2016 között a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi nagykövete volt. Az egykori uralkodócsalád tagjai közül ő az egyik, aki a legszorosabb kapcsolatokat ápolja magyar szülőhazájával. 1993 óta kuratóriumi elnökként vezeti a vaduzi, valamint 1994-es megalapítása óta a Magyarországi Mindszenty Alapítványt. 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .