„Megalapozott a jövőnk…”

Ennek a folyamatnak a hatása sok területen megmutatkozik hazánkban is. Ezért napjainkban felértékelődik az erkölcsi orientáció, többek közt egyre égetőbb szükség van katolikus iskolákra, és általában azokra az intézményekre, amelyek kevésbé kiszolgáltatottak az iskolarendszer lassú eróziójának, és ahol az erkölcsi értékek iránt elkötelezett oktatás és nevelés folyik – mondta Koppány László, az Apor Vilmos Iskolaközpont igazgatója, aki az intézmény felszentelésének tizenöt éves jubileumán arról is beszélt lapunknak, hogy istenkereső, az egyházakhoz nem kötődő szülők is szívesen adják gyermeküket katolikus intézménybe, mondván, hogy „ott jó helyen lesz”. Ez érthető is, hiszen a szülők biztonságra, kiszámíthatóságra vágynak erkölcsi téren is.

Az iskolaközpont jelenleg óvodát, általános iskolát, gimnáziumot, kétszázötven férőhelyes kollégiumot, kápolnát, több mint tízezer kötetes könyvtárat, informatikai laborokat, kondicionálótermet, sportpályákat, tornacsarnokot, az óvodások tornafoglalkozásaira, aerobikórákra és gyógytestnevelésre alkalmas tükrös termet, játszótereket, konyhát, éttermet foglal magába. 2002 óta az intézményben bevezették az alapfokú művészetoktatást is.

Az iskolaközpont jövője megalapozott – mondta Koppány László, aki a frissen készült iskolai statisztikáról is tájékoztatta lapunkat. Eszerint jelenleg (beleértve a harmadik életévüket decemberben betöltő, s ekkor belépő óvodásokat is) ezerkétszáz gyermeket oktatnak, nevelnek az intézményben. Tehát van mit ünnepelni. November 9-én vasárnap Pápai Lajos győri püspök celebrál ünnepi szentmisét az iskolaközpont kápolnájában a jubileum alkalmából, a misén a helyi közélet képviselői is jelen lesznek. Az intézmény több szakmai díjat elnyert kórusa újabb CD-t jelentet meg, az alsó tagozatos diákok számára pedig versmondó és rajzversenyt rendeznek. Az igazgató elmondta, hogy az ünnep kapcsán egy emlékalbumot is szeretnének megjelentetni az iskolaközpontról, és a jövő év elején megszerveznék az intézményben érettségizettek első találkozóját.

A vértanú püspökről elnevezett Apor Vilmos Iskolaközpont impozáns épületegyüttesét tizenöt évvel ezelőtt (1993. november 13-án) szentelte fel Paskai László bíboros prímás.

Ha pedig a jubileum kapcsán a még távolabbi múltba nézünk, felütve az Új Ember korabeli lapszámát, megállapíthatjuk, hogy már a kezdet is ígéretesnek bizonyult. Győr lakótelepi városrészében, a Marcal-városban (a volt Kun Béla-lakótelepen) 1992. április 4-én az új iskola alapkőletételénél (Pápai Lajos győri, Takács Nándor székesfehérvári püspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Andrásfalvy Bertalan akkori művelődési és közoktatás miniszter, valamint Keresztes K. Sándor környezetvédelmi miniszter jelenlétében) az építési területen Benkovich Ferenc, a győri Szentlélek-templom plébánosa, az iskola egyházi és állami kitüntetéssel is elismert „gazdája”, az intézmény alapításában, felépítésében tevékeny „mindenese” az ünnepi mise könyörgési részének ideje, vagyis néhány perc alatt építtetett oltárt. Az ige liturgiájának végén tűnt fel ugyanis, hogy a folytatáshoz éppen csak az oltár hiányzik. Vericel Rémi marista szerzetes vezetésével fiatal fiúk, lányok építették fel sebtében a közelben heverő téglákból a hevenyészett, mégis masszív építményt (lásd archív képünkön), hogy a liturgia folytatódhasson. Gyorsaság és ügyesség, lelkesedés és összefogás jelképe volt ez – jó alap a folytatáshoz. Később a helybéliek sokaságának áldozatos munkája révén került több százezer tégla a helyére az iskolaközpont építésekor.

Vericel Rémi, a Magyarországon letelepedett marista testvérek (Mária Iskolatestvérek) vezetője a későbbiekben döntő szerepet töltött be az iskolaközpont életében. A kezdetben a Győri egyházmegye fenntartásában lévő intézményt ugyanis a maristák vették át, szellemiségük, lelkiségük jelenleg is az iskolaközpont pedagógiai programjának alapja. A marista rendalapító, Marcellin Champagnat atya (akit 1999. június 6-án avattak szentté) gyermekközpontú elvei mentén sokszínű diákélet bontakozott ki Marcalvárosban.

Idén szeptember 1-től az iskola fenntartását a Győri püspökség fogadta vissza. Köszönet illeti a marista testvérek munkáját – mondta Koppány László igazgató -, a testvérek alapelvei továbbra is meghatározzák oktató-nevelő tevékenységünket, s ezt elfogadták a szülők is, akik nagy bizalommal vannak munkánk iránt. „Jó keresztényeket és erényes polgárokat nevelni”, ez a fő marista elv jellemzi pedagógiánkat, és nemcsak az osztálytermekben, hanem az iskolán kívüli tevékenységekben is. Diákjaink kezdettől részt vesznek például a 72 óra kompromisszum nélkül című országos rendezvénysorozatban, így a múlt heti programokon is jelen voltunk, de részt vettünk negyven fővel a nemrég befejeződött szemétszedési akcióban is, amelyet a helyi KDNP szervezett, és amelynek keretében a közeli Duna-partot tisztítottuk meg.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .