„Legyetek Krisztus követői, hogy mások is Krisztus követői legyenek!

Fotó: Lambert Attila

 

„A főszékesegyházhoz közeledve a két torony között feltűnik a Szűzanya szobra, mellette pedig a két főapostolé, Szent Péteré és Szent Pálé – mondta homíliája kezdetén Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. – Úgy tűnik, mintha várnának bennünket.” Az évszakra nem jellemző időben, szakadó esőben indultunk útnak. Amikor az autópályán az emelkedőkön el-eltűntünk a fekete esőfelhők között, felmerült bennem a kérdés: vajon jó helyre megyünk-e, és nem tévesztettük-e el a hónapot, a napot? A Dunán átérve felszakadozott a felhőzet, s miután Dunapataj után megpillantottuk a Nagyboldogasszony-főszékesegyház két tornyát, megnyugodhattunk: várnak bennünket.
A székesegyházba belépve szinte kézzel fogható az ünnepre készülődés izgalma. Már javában tart a nyári szünet, mégis feltűnően sok az iskolás, a rózsafüzér imádságot is két fiatal vezeti.
Az ünnepélyes bevonulás után Czele József, Pecsmán Viktor és Tuzson Attila a szentélyben foglalnak helyet, még kissé távolabb a főegyházmegye papságától. Az evangéliumot követően mindhármukat néven szólítják: a főpásztor elé lépnek. Menyhárt Sándor kanonok mutatja be őket, majd kijelenti, méltónak találtattak a papságra.
Homíliájában Bábel Balázs érsek a zsolozsma mai napra szóló elmélkedését, Szent Ágoston egy prédikációját eleveníti fel, amely arról szól, hogy ünnepeljük meg ezt a napot, amit a főapostolok vére szentelt meg számunkra. A főpásztor emlékeztetett arra, hogy a latin zsolozsmában ez az üzenet egy kissé másképp hangzik: Szent Ágoston egyenesen felszólít minket, hogy ünnepeljük meg az apostolokat, szeressük hitüket, életüket, munkájukat, szenvedésüket, tanúságtételüket és igehirdetésüket. Szeressük hitüket – manapság a szeretet érzelmes, egysíkú kifejezéssé alacsonyodott, ám az a szeretet, amelyre Szent Ágoston buzdít, több az érzelemnél. Bábel Balázs Giovanni Papini olasz írót idézte, aki egy írásában Jézus és Péter feltámadás utáni találkozásáról elmélkedett. Péter háromszori tagadása után háromszori vallomásban erősíti meg, hogy szereti Jézust. „Az ő szeretete testvére a halálnak, több mint világi érzelem. Ez a szeretet becsület, elköteleződés. Keresztény és papi program adódik tehát abból a felszólításból, hogy szeressük Szent Péter és Szent Pál hitét” – hangsúlyozta a főpásztor.
Szeressük a munkájukat – Bábel Balázs kifejtette, az apostolok munkálkodásának köszönhetően vagyunk ma itt. A főpásztor ezért arra figyelmeztette a szentelendőket, hogy a tétlenség és az unatkozás nem lehet a papi élet része. „Nem rendezkedhetünk be az irodába úgy, mint egy pók a hálójába, arra várva, hogy majd csak berepül valaki” – figyelmeztetett az érsek. A papi munka dinamizmus, meg kell közelíteni az embereket.
Szeressük szenvedésüket – ha az apostolok szenvedéséből merítünk példát, a szenvedés is könnyebbé válik – buzdította a szentelendőket a főpásztor. Szeressük tanúságtételüket – a pap elsődleges kötelessége a tanúságtétel – hangsúlyozta Bábel Balázs. Csak akkor várhatja el a hívektől, hogy tanúságtevők legyenek, ha maga is tanúságtétellel jár előttük. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek – tette hozzá az érsek. A „jaj, csak másokat meg ne sértsünk” hozzáállás a hittagadással egyenlő. Szeressük igehirdetésüket – ez úgy értendő: olvassuk Szent Péter és Szent Pál leveleit, a Szentírásban rendelkezésünkre álló igehirdetéseiket, munkálkodásuk e tanúságait. „Legyetek Krisztus követői, hogy mások is Krisztus követői legyenek a példátok nyomán!” – buzdította a szentelendőket Bábel Balázs, majd arra kérte a híveket, hogy imájukkal támogassák a papokat.
A homíliát követően a szentelendők eskütétele következett, melyben engedelmességet ígértek a főpásztornak és utódainak. A szertartás a Mindenszentek litániájával folytatódott, amely során a szentelendők a földre borultak. Ezt követően a főpásztor kézrátételével megtörtént a pappá szentelés. A paptestvérek áldása után a három újmisés liturgikus ruhába öltözött, majd az érsek megkente a kezüket krizmával, és átadta nekik a papi szolgálathoz szükséges kelyhet. A szentelés szertartása békecsókkal zárult. Az újmisések ezután együtt szolgáltak a főpásztorral az oltár körül.
A szentmise végén a felszentelte nevében Tuzson Attila mondott köszönetet a főpásztornak. Bábel Balázs is köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az oltárig segítették a három fiatalembert. „Isten tegye teljessé azt a jót, amit elkezdett bennetek!” – zárta beszédét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek.
A kalocsai főszékesegyház ormán nem csak vár minket Szűz Mária, Szent Péter és Szent Pál apostol szobra. Akkor is figyelnek minket, amikor elmenőben vagyunk. Szemükkel követnek bennünket, mint amikor valaki egy kedves vendéget kísér ki, vagy mint amikor a szülő a kapuig kíséri gyermekét.

 

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .