Hát te vagy, akit szeretni fogok?

Pedig az ő születéstörténete sem kevésbé izgalmas, hiszen örökbefogadott gyermekünk. Aki örökbe fogad egy gyereket, hosszú évek várakozását, a gyermektelenség fájdalmát és az egészségügyi rendszernek való kiszolgáltatottság keserű idejét tudja a háta mögött, azt az időt, amikor küzdött a vér szerinti, „saját” gyerekért, az örökbefogadás gondolatát pedig agyának legrejtettebb zugába száműzte. Az évek múlása, a diagnózisok és terápiák, az esetleges meddőségi kezelések sikertelensége után azonban egyszer csak ott találja magát az örökbefogadás sztereotípiákkal lefedett kérdése előtt. Legfőképpen az információhiány tartja távol az örökbefogadástól; az első halk igenek kimondása után azonban minden pár egyfajta újjászületésként éli meg, hogy nem remélt, új lehetőség nyílt meg számára. Az örökbefogadás melletti elköteleződés a családi élet ígéretét hozza a gyermektelen pár számára. Felgyorsulnak az események. Az örökbefogadásra felkészítő tanfolyam olyan, mint egy önismereti tréning, felszabadító élmény. Tapasztalatot ad, hogy erőt nyerünk önmagunk és házastársunk megismeréséből, abból, ha megengedjük magunknak a gyászt, a fájdalom és a veszteség megfogalmazását: hiszen aki önmagát nem tudja elfogadni, mást sem tud elfogadni tiszta szívvel. Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, sorstársaink életpéldája is megtartóerejű. Aztán a gyámhivatali papírmunka, beszélgetések a pszichológussal, családlátogatás, és néhány hónap alatt már az örökbefogadás alkalmassági határozatának birtokosa a házaspár. A határozattal jelentkezhetnek az állami szakszolgálatnál (itt úgynevezett titkos örökbefogadásra van lehetőség), vagy nyílt örökbefogadásra vállalkoznak, amelyben néhány bejegyzett egyesület, alapítvány segíti a koordinációt. Ekkor újabb nehéz időszak következik, a várakozás, „a sorban állás” ideje.

A világ lendülete egészen mást diktál, mint ami az örökbefogadás logikája: az előbbiben nincs helye az elengedésnek, a gyászmunkának, az önmagunk felé irányuló megbocsátásnak. A gyermektelen pár környezetében sok minden az ellen dolgozik, hogy sorsával, helyzetével igazán mélyen szembenézhessen. Kevés az olyan pár, amelyet elkerülnek ezek a megpróbáltatások. A meddőség szó stigmatizál: a hívő embernek dübörgő médiaorkánban kell együtt élnie a gyermektelenséggel. Tudatunkba szivárog a lombikipar számtalan felajánlkozó lehetősége, ugyanakkor az egyház határozott állásfoglalását – a helyzetet érzékenyen kezelő magyarázat hiányában – sokszor háborogva fogadjuk. A meddőségi kezelésekkel szembeni etikai kétségeket a gyermek utáni erős vágy sokszor elhallgattatja, és gyötrődését a pár nem meri környezete, lelkipásztora elé vinni. Előbb-utóbb magára marad a fájdalommal, gyakran elszigetelődik, hívő emberként pedig elbizonytalanodik.

Ráadásul a gyermektelen párt környezete sokszor csak a szánalom csendjével veszi körül, a gyermek tabutéma lesz, helyzetüket agyonhallgatják. A sajnálat azonban nem segítség. Szerencsére egyre több a jó kezdeményezés: a lelkigyakorlatok, találkozók, fórumok mind azt a célt szolgálják, hogy az érintettek élettapasztalatokat osszanak meg, és gyakorlattá tegyék a nehézségekről való beszédet. És amikor a férfi és a nő újra tud beszélgetni egymással a gyermektelenség egyéni fájdalmáról, és képes osztozni a hiányon, hogy ők együtt nem szülhetnek gyermeket, akkor kettejük kötelékéből a környezetük is érteni kezdi: veszteségük egyszersmind különleges ajándék.

Ezt érzi a pár is, amikor a pecsétes papírokkal hazaviszi a kórházból a kisgyermeket, és megindul feléjük a szeretet áradása. Kíváncsiság, óvatos érdeklődés övezi először az örökbe fogadó családot, de boldogságuk látványa feloldja a emberi bizalmatlanságot. Az örökbefogadás mindig elgondolkodtatja az embereket, a gyermeket pedig fokozott figyelem övezi. Minden örökbefogadás csodálkozást kelt: én erre nem lettem volna képes – mondják általában. Dehogynem, csak nem volt alkalmad kipróbálni – válaszolom.

Fiam és kislányom is nyílt örökbefogadással lett a gyermekünk. Mi is hosszan vártuk a „gólyahírt” arról, hogy valahol valaki szül egy babát, és azt szeretné, hogy más gondoskodjék róla. Félve vártam a találkozást a szülőanyával, hiszen emberi ésszel felfoghatatlan esemény előtt álltam. Elfogadásról gondolkodtam, és asszonyi találkozás lett belőle: beszélgetés közös fájdalmunkról, a gyermekről, aki egyszerre teher és hiány. Nem tudtam, milyenek lesznek a vonásai, kire hasonlít majd, milyen lesz a temperamentuma. Mit örököl, és miben lesz nevelhető? Nem tudtam, mennyire sínyli meg azt a magzatkori kilenc hónapot, amikor elutasították az érkezését, és azt sem tudtam, hogy egyáltalán képes leszek-e rá, hogy szeressem. El tudom-e fogadni azt, akit nem én szülök? Azelőtt azt hittem, hogy aki örökbe fogad, kivételes tulajdonságokkal rendelkezik, és féltem, hogy én csak átlagos vagyok. És mégis, ott álltam a szülőszobában, én vágtam el a fiam köldökzsinórját, én öleltem először, elsőként az én hangomat hallotta: hát te vagy az, akit szeretni fogok? Két és fél évvel később néhány órás kislányomat már pólyásan foghattam magamhoz, nemsokára bátyja is örömmel köszönthette a régen vártat, hiszen már ő is átélte a várakozás nehézségét és a találkozás örömét.

Az örökbefogadásban megtapasztaljuk azt, amiről Jézus példát mutatott: az igazi szeretetben sebezhetővé válunk. El merjük hinni, hogy Isten így szeret minket: terméketlen testtel, de gyermek után vágyakozó lélekkel. Annyira bízunk Istenben, hogy anyja-apja leszünk egy ismeretlen gyermekének. Mária és József elfogadták az életükben helyet kérő Jézust, és ezzel az örökbefogadás ünnepévé is tették születését.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .