Gilbert Grape

Min­den­ki te­szi a dol­gát, anél­kül, hogy kü­lö­nö­sebb öröm vagy pers­pek­tí­va len­ne az éle­té­ben. Egy nap azon­ban le­rob­ban egy la­kó­ko­csi-ka­ra­ván egyik tag­ja, és a szí­nen meg­je­le­nik egy élet­vi­dám lány, meg­vál­toz­tat­va a meg­szo­kott ren­det. A ke­se­ré­des, han­gu­la­tos film­ben Johnny Depp (Gilbert) és Juliette Lewis (Becky) mel­lett az ak­kor még csu­pán ti­zen­ki­lenc éves Le­o­nar­do DiCaprio (Arnie) já­té­ka újabb-ré­geb­bi bi­zo­nyí­ték te­het­sé­gé­re.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .