Genezis

végünk van hát, vége a jajnak
a pokol csak eddig lángolt
megszentelt martalékká leszünk
egymás lángját eloltva
megszületünk

Zsille Gábor fordítása

Iancu Laura (1978) csángó születésű költő,
a Moldvai Magyarság című lap szerkesztője.