Felhasználási feltételek: apróhirdetés feladása

Jelen Felhasználási feltételek az ujember.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) igénybe vehető Apróhirdetés feladása szolgáltatás leírását, a felhasználás feltételeit, az Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal, mint Kiadó és a hirdető, mint Felhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Kiadó elérhetőségei:
Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal
Cím: 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.
Postai levelezési cím: 1364 Budapest, pf. 111.
Telefonszám: +36 1 317-3933/173
e-mail: aprohirdetes@ujember.hu

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a Honlapon keresztül apróhirdetést ad fel.

Az apróhirdetés feladásához Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A Felhasználó egyedi, illetve fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adjuk át.
Amennyiben a Felhasználó vásárolt, szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje – a számviteli szabályoknak megfelelően – az adott évet követő 6. év december 31-e.
Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján kerül sor.
Adatvédelmi szabályzatunkat itt olvashatja.

A Honlapon elérhető Apróhirdetés feladása űrlap kitöltésével a Felhasználó az Új Ember hetilap Közlemények, apróhirdetések rovatába tud apróhirdetést feladni. A hirdetésfeladásáról a Kiadó e-mailben értesül. Ezt követően a Kiadó a megrendelésről a megadott e-mail címre visszaigazolást küld a Felhasználónak.

Magánszemélyek apróhirdetése csak a hirdetés árának befizetése után jelenik meg. A hirdetés árának befizetés történhet csekken vagy banki átutalással az Új Ember Szerkesztőség és Kiadóhivatal 11100104-19719407-36000001-es számú számlájára.
A számlát, és ha szükséges a csekket a Kiadó a megadott címre küldi.
Az apróhirdetés minimum tarifája bruttó 2 200 Ft, amely hét szót tartalmaz, e fölött minden egyes szó bruttó 280 Ft. Kedvezményeink: négy megjelenés után az ötödik ingyenes.
A hirdetés kérhető kerettel kiemelve. A keret ára bruttó: 3 400 Ft.

A Kiadó házassági hirdetést csak hivatalos egyházközségi pecséttel ellátott plébánosi ajánlással együtt fogad el. Házassági hirdetést csak attól a személytől fogad el, aki párt keres. Hozzátartozótól csak abban az esetben, ha a hirdetésben szereplő érintett személytől meghatalmazása van.

A Kiadó az egyházi közleményeket, híreket szerkesztve, és minden hirdetést korrektúrázva közöl. Az űrlap által kalkulált ár tájékoztató jellegű. A végleges árat a Kiadó a korrektúrázott hirdetési szöveg alapján számolja ki.

Az Kiadó jogosult a megrendelt hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét megtagadni amennyiben a Kiadó megítélése alapján hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya:
1.    jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
2.    bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
3.    jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat;
4.    jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
5.    mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
6.    megtévesztő információt tartalmaz;
7.    a Kiadó megítélése szerint tisztességtelen vagy azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
8.    jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésébe ütközik;
9.    vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

A Kiadó jogosult a megrendelt hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét megtagadni akkor is, ha hirdetés jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti joggal való megsértése).
A Kiadó jogosult a hirdetés közzétételének megtagadására akkor is, a Felhasználó a Kiadó megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Honlapon elérhető Apróhirdetés feladása szolgáltatást.

A hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó az apróhirdetés feladásával tudomásul veszi, hogy az általa közölt információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Kiadó kizárja a felelősségét a Felhasználók által a hirdetésben megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.
A Kiadó kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Kiadó megtagadta az hirdetés közzétételét vagy ismételt közzétételét.
A Felhasználó kijelenti, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Kiadó kizárja felelősségét a hirdetésfeladás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Kiadót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtesz a Kiadó jó hírnevének megóvása érdekében.

A Kiadó az apróhirdetés feladásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket a Kiadó feltüntetett elérhetőségein fogadja.

A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A Honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes szabályzat.

Utolsó módosítás dátuma: 2015. július 1.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .