Csak a szívével lát jól az ember (Mk 1,40–45)

A lepra az ókori izraeliták között nagyon elterjedt betegség volt. Akin a lepra jelei mutatkoztak, annak el kellett mennie vizsgálatra egy paphoz, és ha az kijelentette, hogy az illető leprás, akkor törvényileg tisztátalannak számított. Az ilyeneknek nem volt szabad más emberekkel érintkezniük, a társadalomból kivetve tengették életüket (vö. Lev 13,1–46). Szigorúan tilos volt őket megérinteni. Minthogy a lepra ragadós betegség, ennek az előírásnak volt egészségügyi értelme, de egy ilyen kivetett szegény leprásnak nagyon nehéz volt hinnie, hogy Isten őt is szereti.

Egy ilyen beteg hallott Jézus csodás gyógyító tevékenységéről, odamegy hozzá, és leborulva kérleli: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani!”

Mit tesz Jézus? Talán elűzi magától a „tisztátalant”? Szó sincs róla. Láttára Jézusnak „megesett rajta a szíve” (1,41). És mindenki csodálkozására „kinyújtotta kezét, és megérintette”. Így megszegte a törvényes előírást, de nem törődött ezzel. Talán hosszú évek óta először érintette meg valaki szerető kezével e szerencsétlen beteg homlokát. Ezzel a gesztussal mintha azt jelezné Jézus: „Dehogy vagy te Istentől megátkozott. Szeretlek téged! Fontos vagy nekem!” Jézus nem vetette meg a mózesi törvényeket, de volt számára egy parancs, amely minden mást felülírt: Szeress, ahogy az Isten szeret! Ez volt Jézus szívébe írva, és élete végén saját, új parancsaként ezt hagyta ránk: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket” (Jn 13,34). A Szentlélek vési a mi szívünkbe is ezt a jézusi parancsot. Ezért mondhatta helyesen a kis herceg Saint-Exupéry könyvében: „Csak a szívével lát jól az ember.”

Miután Jézus megérintette a leprást, megszólalt: „Akarom, tisztulj meg!” És amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt a betegről a lepra (1,42). A paphoz azért küldte Jézus, hogy az a Leviták könyvének előírásai szerint megállapítsa a teljes gyógyulást, és a férfi visszatérhessen a társadalomba.

Jézus csodái jelek. Azt mutatják, hogy az ő működésével elkezdődött a földön Isten országa, amely végső megjelenésekor minden bajt el fog tüntetni. E világon a Jézus által csodásan meggyógyított emberek később meghaltak. De a Jézus által megígért Isten országának végső eljövetelekor már nincs sem betegség, sem halál, csak élet. Isten országának ezt a megjelenését hittel várjuk, és naponta imádkozunk eljöveteléért. Nekünk nem adatott meg az a hatalom, hogy Jézus módjára szavunkkal meggyógyítsuk a betegeket, de azt megadta nekünk az Úr, hogy nekünk is „megessen a szívünk” embertársaink baja láttán, és amennyire tőlünk telik, szeretettel kinyújtsuk feléjük kezünket, és segítsük őket.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .