Csaba testvér „nagy családja”

Fotó: Thaler Tamás

 

A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször felszólították Csaba testvért az épület elhagyására. Böjte atya válasza a következő volt: a gyerekeket tegyék az utcára a rendőrök, és adják írásba, hogy ő nem adhat nekik szállást és ellátást. Ez nem történt meg. 1993 februárjában megkezdődött a gyermekek magyar nyelvű oktatásának megszervezése, és tulajdonképpen ettől kezdve működött az első alapítvány magja.
1995-ben hivatalosan is bejegyezték a Csaba testvér által alapított és Déván működő Szent Ferenc Alapítványt. Az elmúlt húsz év során óriási intézményrendszer alakult ki, amelyhez ma már több mint nyolcvan intézmény tartozik. Ezekben jelenleg közel kétezer-nyolcszáz gyermek nevelkedik, közülük ezerháromszázan élnek bentlakásos otthonokban, a többiek napközi otthonokban, illetve úgynevezett iskolaházakban. 1992 óta összesen több mint ötezer gyermek ellátásáról és neveltetéséről gondoskodott az alapítvány, amely az alapvető életfeltételek biztosításán kívül (ruha, étel és a többi) a gyermekek taníttatásával is foglalkozik, ideértve a vallási és erkölcsi nevelést is. Csaba testvér 2011-ben az Európai Parlamenttől megkapta az Európai Polgári Díj kitüntetést.
150719_bojteterkepA budapesti székhelyű, közhasznú Dévai Szent Ferenc Alapítvány 2002-ben jött létre, elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák magyarországi támogatásának intézményes összefogására. Elnöke Vásárhelyi Tamás.
A magyarországi alapítvány célja a gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi és szociális fejlődésük elősegítése, szociális védelme; a gyermekek hagyományőrző tevékenységének és nevelésének elősegítése, ennek során nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása; a nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten; magyarországi és nemzetközi táborok szervezése, és a finanszírozás biztosítása.  Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában, beiskolázásában, pályaválasztásában, szakmai képzésében és foglalkoztatásukat biztosító munkahelyek létrehozásában.

Napközi otthonos ellátás

Ez az ellátási forma olyan gyerekek számára nyújt megoldást, „akiknek van valamilyen családjuk, de az nem tud a gyermeknek becsülettel ennivalót adni, és a gyerek iskoláztatását, felügyeletét sem tudja vállalni. Az ilyen gyerek hozzánk jön az iskola után, ebédet kap, majd segítünk neki a másnapi leckék elkészítésében, a tanulásban. Iskolaházainkban szép szabadidős programokat is szervezünk, házainkat igyekszünk egész évben nyitva tartani, így a vakáció alatt is működünk. Épületeinket részben vásároltuk, részben az egyháztól, illetve az önkormányzatoktól kaptuk hosszú távú használatra…”

Szociális kollégium

Tudatában vagyunk annak, hogy ilyen típusú gyermekvédelem a romániai hatályos gyermekvédelmi törvények szerint még nem létezik, de szeretnénk elérni, hogy ezt a nálunk legjobban bevált módszert a román állam is elismerje. A gyermek hosszú, sokszor a családot is megalázó procedúra nélkül bentlakásba kerül. Az intézményből bármikor kimehet, és őt is bármikor meglátogathatják. A szülőknek vagy a rokonoknak nem kell fizetniük a kollégiumi ellátásért. A gyerek ruhát, tanszert, élelmet kap, ugyanúgy, mint a gyámhivatali vagy törvényszéki határozattal („plasament”) nálunk elhelyezett társa. Különféle szabadidős programokon, táborokban vehet részt, de hétvégére, illetve vakációra hazamehet a rokonokkal történő egyeztetés alapján. A gyerekvédelmi munkának erre a formájára kapunk a legnehezebben állami támogatást, mégis úgy érezzük, hogy a segítségnyújtásnak erre a módjára van a legnagyobb szükség, és ez hozza a leggyorsabb, leglátványosabb eredményeket. Nagyon fontos, hogy a vér szerinti rokon és a gyermek érezze: mi alázatos kisebb testvérként csupán segíteni akarunk, és semmiképpen sem célunk, hogy a gyermeket elválasszuk a családjától.

Családi elhelyezési központ (állami gondozás)

Amennyiben a szülők, rokonok a hétvégeken és a vakációk ideje alatt sem tudják vállalni a gyermek felügyeletét és gondozását, akkor a gyermekvédelmi szervektől kérjük a gyermek hivatalos elhelyezését alapítványunk házaiban. Ez az elhelyezési mód eléggé nehézkes, pedig sajnos vannak esetek, amikor a gyermek testi-lelki, szellemi integrációja szempontjából szükséges. Természetesen ilyenkor is tartjuk a kapcsolatot a vér szerinti rokonokkal (nemegyszer a hajléktalanná vált családtagokat is befogadjuk rövidebb időre az otthonunk vendégszobájába), hogy a gyermeknek ne szakadjanak meg kapcsolatai a rokonaival. A magányos szülők a gyermekek terhe nélkül sok esetben könnyebben talpra állnak anyagilag, egészségileg, és ilyenkor a gyerekeiket visszaveszik a saját gondozásukba. Ez a segítségnyújtási forma is megőrzi a vér szerinti rokon és a gyermek közti élő kapcsolatot, amely nélkül nagyon nehéz egészséges lelkületű fiatalokat nevelni.
Munkánk ellátása során a kezdet kezdetétől a Szent Család a példaképünk. Mária és Szent József nem a test és a vér kívánságából fogadták be a kis Jézust, hanem a mennyei Atya akaratából – ezért ők a mi példaképeink. Első házunkat Déván ezért is neveztük el Máriáról. A Boldogságos Szűzanya példája, lelkisége sokat segített munkánkban, gyermekvédelmi tevékenységünkben…”

Új irányok

Böjte Csaba már 2013-ban így írt egy levelében: „…A napközi otthon igazából nem egy meghosszabbított iskola, hanem a megrendült család funkcióit próbálja átvállalni. Itt a gyerek nem csupán ruhát, tanszert, élelmet kap, hanem igyekszünk őt megtanítani mindarra, ami az embert emberré teszi. A képzés olyan fa, amelynek egyik nagyon fontos ága az oktatás, a tanulás, de ennek a fának másik ága a tisztálkodás, az emberekkel való társas együttlét, a fizikai munkára való felnevelés, a kertészkedés, virágültetés, a szórakozás, a szabadidős programok és így tovább.
Gyermekeinket biztattuk, hogy tanuljanak, és ők lelkiismeretesen, szófogadóan elkezdtek fejlődni, tanulni. Így olyan fiatalok is elvégezték a középiskolát, akik nélkülünk az V–VIII. osztályt sem tudták volna befejezni. Ezek a fiatalok természetesen szerettek volna továbbtanulni. Ezért hoztunk létre a felsőbb osztályos (IX–XII-es) diákjaink számára Csíksomlyón és Gyergyószentmiklóson kollégiumot. Kolozsváron és Marosvásárhelyen ezért létesítettünk főiskolai-egyetemi tanulmányokat végző diákjaink számára bentlakásokat.
A ferences betegápoló nővérekkel karöltve hoztuk létre Árkoson azt az anyaotthont, ahol a kedves nővérek imádságos szeretettel várják azokat a nőket, lányokat, akik babát várnak, és bármilyen okból veszélyben vannak, otthont keresnek.
A Szent Ferenc Alapítvány az évek alatt baráti kapcsolatot épített ki a vajdasági, a kárpátaljai és a magyarországi gyermekvédelmi hálózatokkal. (…) A Magyarországon létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül több „próbafutást” is végeztünk már az anyaországi gyermekvédelem területén is. Jelenleg Csobánkán működtetjük az Élet házát, ahol a nevelőszülőknél elhelyezett gyerekek mellett napközis ellátást kaphatnak a bajban lévő gyerekek. Polgárdiban és Székesfehérváron az erdélyi tapasztalatok alapján egy-egy iskolaházat indítottunk be, kis oratóriumot, melyben a gyermekek délutáni felügyelet mellett tanulhatnak, és kosztot, ruhát, odafigyelést kapnak.
A keresztszülői programról szóló levelében így fogalmaz Csaba testvér: a lélekmentő munkát eredményesen csak a támogatóinkkal, a „keresztszülőkkel” szövetségben tudtuk és tudjuk végezni.
Munkatársaimmal egyeztetve láttuk, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan új gyerekünk „született”, akiknek nincs támogatójuk, keresztszülőjük. Ezért szeretettel keresünk új keresztszülőket, olyanokat, akik a bentlakó gyerekeket napi egy euróval, a napközis gyerekeinket napi fél euróval támogatják…” (A keresztszülői hálózatot Székely Gyöngyi vezeti. Elérhetőségei: keresztszulo@devaigyerekek.hu. Telefon: 06/20-773-8993, levélcím: 2220 Vecsés, Kellner doktor utca 36., II./36.)
Életem csodálatos ajándéka, hogy túl a hatvanon, akolitusként közelebbi kapcsolatba kerülhettem Csaba testvérrel, az alapítvánnyal, és ma már öt dévai alapítványi fiú „keresztapja” is lehetek. Annál nagyobb örömet senki és semmi nem adhat, mint amit akkor éltem át, amikor 2012-ben az alapítvány 20. évfordulóján rendezett ünnepségen a számomra addig teljesen ismeretlen fiúk a kultúrházba menet azonnal megfogták a kezem, a vállamra hajtották a fejüket, és az ölembe ültek az előadás alatt. A dévai, tusnádfürdői, csíksomlyói „hangulat” semmihez sem hasonlítható szeretetélménye kitörölhetetlen nyomot hagy az emberben, és örökre beleég a lélek mélységeibe: Jót tenni jó! Mindannyian egymás testvérei vagyunk!

Isten munkatársai legyenek

Azért imádkozom, hogy kollégáim önállóan utat tudjanak mutatni a segítséget kérő, bajban lévő gyerekek, családok számára, s a környezetükben élő emberekkel összefogva el tudják simítani világunk ráncait. Hiszem, hogy az ember képes arra, hogy Isten munkatársa legyen! Hiszem, hogy az embernek jó és meg is éri Isten társává lennie e világ továbbteremtésében. Maximilian Kolbe szerint az a szent, aki szentté teszi a környezetét.
Mi más lehetne a célom, mint az, hogy akik társaim lettek, azokat megszabadítsam a kishitű félelem láncaitól, és segítsem, hogy testvéreik javára szentek legyenek ott, ahol élnek, s így világunk kérdéseire ők maguk és szorgalmas munkájuk legyen a megnyugtató, boldogító válasz!
Sok szeretettel, Csaba testvér

Az alapítványok elérhetőségei

Románia:
Szent Ferenc Alapítvány (Fundaţia Sfântul Francisc)
Cím: RO-330046 DEVA, Progresului 6.
T.: 00-40-254 214-873, e-mail: sztf@mail.recep.ro
Skype: sztfdeva; honlap: www.magnificat.ro

Magyarország:
Dévai Szent Ferenc Alapítvány
Cím: 1124 Budapest, Ulászló utca 25., fsz.1.
T.: 06/1-487-0005, fax: 06/1-487-0006
E-mail: info@devaigyerekek.hu; honlap: www.szentferencalapitvany.org
Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 234
Adószám: 18106802-1-41 (1 százalékos adófelajánláshoz)

Jóhíroda:
A Jóhíroda a Dévai Szent Ferenc Alapítvány budapesti találkozóhelye, ahol a hét minden napján szeretettel várjuk a kedves támogatókat, keresztszülőket, önkénteseket.
(Nyitva tartás: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9–17 óráig, szerdán 9–16 óráig.) Tevékenységünkről itt bárki bőséges tájékoztatást kaphat, és megtalálhatja a Csaba testvér által írt könyveket, egyéb kiadványokat is. Cím: Budapest V., Ferenciek tere 9.
(A Szerzetesek Boltja mellett, bejárat a Kárpátia-udvar felől.) T.: 06/30-927-8525, e-mail: torocsik.dszfa@gmail.com

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .