Az Ima-Asszony

Gondűzőt gyűjt,
égi sugárt,
tűnjön bévült;
mi ártva árt!

Tiéd, Uram,
esdeklésem,
érintésed,
gyógyig érjen,

Szenvedést gyűjt,
anyakönnyet,
kálváriagyötrelmünket,

Egyszülöttem
fényruhában,
hagyott helyén
templomvár van!

Ó-imát gyűjt,
Új-imát gyűjt,

mennyeltessen,
mennyeltessünk!